Biznes - inwestycje

Kolejowy przystanek powstanie przy Sosinie

Prawdopodobnie w Jaworznie w najbliższych latach powstanie nowy kolejowy przystanek w okolicach Sosiny. Przez nasze miasto ma przebiegać łącznik pomiędzy liniami kolejowymi 133 i 156, dzięki któremu można będzie dotrzeć z Olkusza do Krakowa.

Kolejowe połączenie z Olkusza i Bukowna do Krakowa przez Pieczyska może wydawać się dość dziwnym pomysłem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że oba te miasta leżą bliżej stolicy Małopolski niż Jaworzno. A jednak taki wariant już od wielu miesięcy jest poważnie rozważany i wydaje się, że w przyszłości faktycznie zostanie zrealizowany.

Koleją przez Sosinę?

O tym, że na Sosinie może powstać nowy kolejowy przystanek, pisaliśmy już w ubiegłym roku. Cały pomysł na inwestycję wydawał się dość zaskakujący, ale krok po kroku nabiera coraz bardziej realnych kształtów. W ostatnich dniach w formie online odbyło się spotkanie poświęcone przyszłemu łącznikowi dwóch linii kolejowych – 133 i 156, dzięki któremu powiat olkuski miałby zyskać nowe połączenie z Krakowem. Dla naszych sąsiadów z Olkusza ma to być jedyne możliwe rozwiązanie. – Wiele czynników wyklucza stworzenie bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Olkuszem i Krakowem. Województwo małopolskie dąży jednak do zwiększenia konkurencyjności transportu publicznego. Stąd pomysł na stworzenie łącznika pomiędzy liniami 133 i 156 w miejscowości Jaworzno – mówi Cyryl Gzyło z firmy Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. Wariant, który jest analizowany zakłada wybudowanie łącznicy kolejowej w rejonie Pieczysk. Między Ciężkowicami a Zalewem Sosina miałby powstać nowy przystanek kolejowy. Dzięki łącznikowi powstałoby bezpośrednie połączenie z Krakowa w kierunku Bukowna i Olkusza. Budowa odcinka na trasie „Borowa Górka – Pieczyska”, miałaby docelowo znacznie skrócić podróż na trasie Kraków – Olkusz. Chociaż inwestycja ma powstać na terenie województwa śląskiego, to jest ważna szczególnie dla Małopolski.

Powstanie przystanku kolejowego w pobliżu zalewu Sosina ułatwi dostęp do tego miejsca mieszkańcom okolicznych miejscowości. Także dla jaworznian będzie to ciekawe rozwiązanie i ułatwi znacznie podróż do Olkusza i Bukowna, które chociaż położone są blisko Jaworzna, to bez samochodu trudno do nich dotrzeć. Według założeń na trasie ma kursować siedem par bezpośrednich pociągów dziennie. Mają to być pociągi przyspieszone, obsługujące stacje w Olkuszu, Bukownie, Jaworznie, Trzebini, Krzeszowicach i Krakowie.

Potrzeba konkretów

Same konsultacje nad projektem wydają się mocno zaawansowane. Inwestycja ma powstać w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”. Jej celem jest uzupełnienie sieci torowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do pociągów pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Podczas ostatniego spotkania w konsultacjach uczestniczyli także przedstawiciele władz Jaworzna. Niestety na ten moment brakuje wielu szczegółów dotyczących całego zadania. Firma, która prowadzi konsultacje, przekonuje że dopiero na wiosnę 2022 roku będzie w stanie przygotować dokładniejszą dokumentację. Jaworznicki samorząd zgłasza już teraz swoje uwagi do całego zadania, by mieć wpływ na całą inwestycję. Wśród tematów poruszanych przez jaworznicką stronę są takie kwestie jak np. budowa bezkolizyjnego przejścia na lub pod ulicą Malczewskiego, utworzenie podziemnego przejścia w rejonie nowego przystanku kolejowego zarówno pod torami, jak i ulicą Bukowską. Do przedyskutowania jest kwestia własności działek na terenie planowanej trasy. Jaworzno chciałoby także, żeby pociągi przyśpieszone zatrzymywały się na nowo wyremontowanym przystanku w Ciężkowicach, który ma potencjał, by stać się istotnym z punktu widzenia miasta węzłem komunikacyjnym.

Cała inwestycja wydaje się mieć wiele pozytywów, ale potrzebne są konkrety, by można było ustalać ważne dla Jaworzna elementy. Dopóki nie powstanie szczegółowa dokumentacja trudno też wnosić dokładne uwagi i sugestie. Według harmonogramu prace nad przygotowaniem inwestycji powinny znacznie przyspieszyć w kolejnych miesiącach. W ramach I etapu programu, polegającego na zgłaszaniu wniosków i ich oceny przez spółkę PKP PLK pod względem formalnym, do dalszego procedowania zakwalifikowano 75 z 96 zaproponowanych projektów. Do końca listopada bieżącego roku trwa drugi etap, polegający na przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Później nastąpi kwalifikacja projektów do programu przez PKP PLK oraz akceptacja listy przez Ministerstwo Infrastruktury. Termin ostatecznej realizacji zatwierdzonych projektów to 2028 rok. Trudno powiedzieć, czy jest to realny termin, kolejowe inwestycje często bowiem bywały znacznie opóźniane i trwały o wiele dłużej niż zakładano. Jest jednak realna szansa, że jeszcze w tej dekadzie uda się doprowadzić projekt do końca, dzięki czemu jaworznianie łatwiej dotrą do Olkusza oraz Bukowna i zyskają jeszcze dodatkowe połączenia do Krakowa.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 20-2021 (PDF)

Najnowsze

To Top