Biznes - inwestycje

Rusza kolejny etap przebudowy ulicy Grunwaldzkiej

W najbliższych tygodniach czekają nas kolejne prace na jaworznickich drogach. W listopadzie rusza kolejny etap przebudowy ulicy Grunwaldzkiej.

Ulica Grunwaldzka, która biegnie przez dużą część miasta, od lat jest systematycznie przebudowywana. Obecnie trwa gruntowny remont odcinka od Centrum do Pechnika. – Zakres zadania obejmuje przebudowę geometrii ulicy, w celu przepisowego dostosowania jej dla ruchu pieszo-rowerowego. Główne elementy robót to m.in. przebudowa infrastruktury podziemnej, przebudowa jezdni, chodników oraz zjazdów i zatok autobusowych. Ważnym elementem inwestycji będzie dostosowanie organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy dla coraz popularniejszego w naszym mieście ruchu rowerowego – wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich.

W pierwszym etapie, który został już zakończony, prace prowadzone były na ulicy Piekarskiej. Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej. Dodatkowo powstało również 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów.

Kolejny etap prac ruszy w listopadzie. – Z uwagi na zbliżające się Święto Zmarłych zaplanowano, że przebudowa tego odcinka ulicy rozpocznie się po tym wydarzeniu – tłumaczy Andrzej Kramarz. 3 listopada wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Prace tym razem toczyć się będą na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej. – Wykonawca rozpocznie prace od przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej. Równolegle do tych robót prowadzony będzie zakres przebudowy związany z odtworzeniem nawierzchni jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane również zostaną przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową – informują urzędnicy. W związku z pracami na ulicy Grunwaldzkiej można spodziewać się utrudnień w ruchu. Na miejscu wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu. Przebudowa ulicy ma potrwać do końca 2022 roku.

Najnowsze

To Top