Biznes - inwestycje

Powstaje Jaworznicki Obszar Gospodarczy

W piątek (19 listopada) prezydent Jaworzna Paweł Silbert i prezes Katowickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej Janusz Michałek podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki powołaniu JOG Jaworzno ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.

Jaworzno w ostatnich latach znalazło się w okresie rewolucyjnych zmian gospodarczych. Nasz region dotychczas kojarzony był z przemysłem opartym na węglu, a kopalnie i elektrownie były największymi zakładami pracy w okolicy. To jednak się zmienia, cały świat walcząc z nadciągającą katastrofą klimatyczną, odchodzi stopniowo od węgla, a zakłady wydobywające, przetwarzające i spalające węgiel znikają z krajobrazu. Jaworzno od dawna przygotowuje się do takiego scenariusza i szuka nowych rozwiązań, by przyciągnąć do miasta inwestorów z innych branż. Podpisane w piątek porozumienie jest ważnym krokiem, dzięki któremu może powstać Jaworznicki Obszar Gospodarczy.

Porozumienie możliwe dzięki specustawie

Jaworzno od wielu miesięcy prowadziło negocjacje i dyskusje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która od dawna jest dobrym partnerem gminy i wspiera samorząd w działaniach zachęcających nowe firmy do zainwestowania w mieście. W ubiegłym roku ogłoszono, że właśnie w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych marki Izera, a to pociągnęło za sobą dalsze zmiany. Latem rząd przyjął specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, która w lipcu została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa została stworzona, by w Jaworznie i Stalowej Woli można było dokonać konkretnych przekształceń i przeznaczyć ogromne tereny poprzemysłowe na nowe inwestycje. – Zyskaliśmy mocnych i lojalnych sprzymierzeńców, którzy szli z nami ramię w ramię, budując bardzo sensowny projekt wykorzystania terenów inwestycyjnych i przekonując innych o potencjale planowanego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Jego powołanie będzie stanowić dla miasta milowy krok w kierunku nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie branż przemysłu – mówi prezydent Paweł Silbert. W piątek (19 listopada) podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy w zakresie planowania i realizacji Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w ramach KSSE – w tym wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej. W podpisanym liście intencyjnym Jaworzno deklaruje gotowość sprawnego przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi, a następnie wprowadzenia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w skład którego wchodzi m.in. odlesienie nieruchomości. Ponadto miasto zobowiązało się również do rozpoczęcia procedur sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze zamiany. Z kolei Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zadeklarowała podjęcie działań na rzecz przygotowywania nowych obszarów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie. Wyraziła również wolę zaangażowania w przygotowanie i zagospodarowanie terenów, jak i zakupu części nieruchomości. – Podpisane porozumienie dotyczące Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, to bardzo ważny element w podejmowanych przez nas działaniach. To kolejny krok do przygotowania nowych obszarów inwestycyjnych. Na terenie JOG-u znajdzie się nie tylko duża inwestycja ElectroMobility Poland (producent pierwszego polskiego samochodu elektrycznego), ale także zamierzamy zachęcić nowe firmy, aby umiejscawiały tam kolejne zaawansowane technologicznie inwestycje – mówi Monika Bryl, zastępca prezesa KSSE.

Mapa poglądowa planowanego Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

300 hektarów na inwestycje

Jaworznicki Obszar Gospodarczy ma objąć powierzchnię ok. 300 ha (a uwzględniając Strefę Przemysłową I i II łącznie 350 ha) terenów poprzemysłowych w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. W przeszłości na tym terenie prowadzono wydobycie piasku podsadzkowego, wydobycie węgla z płytkich pokładów (systemem upadowych), zlokalizowano instalację do wytwarzania podsadzki hydraulicznej oraz osadniki kopalni. Na tym terenie w przyszłości mają być realizowane projekty sprzyjające innowacjom i rozwoju m.in. w branżach elektromobilności, technologii wodorowych i całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z kluczowych elementów rozwoju Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego będzie projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych marki Izera i całego parku maszynowego, ale władze Jaworzna liczą także na inwestorów z innych branż. Przedstawiciele KSSE przekonują, że teren ten ma porównywalny potencjał z działającą od lat w Gliwicach strefą przemysłową i może być impulsem do rozwoju całego regionu. Na tym terenie docelowo powstaną tysiące nowych miejsc pracy, dzięki którym Jaworzno łatwiej przejdzie przez okres transformacji gospodarczej.

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna

W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla Jaworzna jest stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji. Sukcesem miasta jest nawiązanie w tym celu szerokiej współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi, KSSE, władzami woj. śląskiego, parlamentarzystami oraz branżowymi związkami zawodowymi. Pracujemy ciężko od wielu miesięcy, aby ten ważny cel został osiągnięty.

Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Widzimy ogromny potencjał w jaworznickich terenach inwestycyjnych. Duże obszary gospodarcze w regionie w większości są już zajęte. To cieszy, ale tworzy również potrzebę generowania nowych przestrzeni dla ważnych inwestycji krajowych i zagranicznych. Dlatego mocno postawiliśmy na teren w Jaworznie, który jako „brownfield” ma wszystkie cechy i zalety do tego, by ponownie służyć gospodarce kraju, tworzyć miejsca pracy i zaplecze inwestycyjne dla przyszłej transformacji energetycznej regionu. Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako teren pogórniczy posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Wspólne działania KSSE oraz Miasta Jaworzna prowadzą do uruchomienia 300 ha obszaru JOG-u, o powierzchni odpowiadającej terenowi Podstrefy Gliwickiej, który jest niezwykle ważną lokalizacją w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej i węglowej.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 24-2021

Najnowsze

To Top