Biznes - inwestycje

Kopalnie Taurona zwiększą wydobycie

W ostatnich dniach Tauron prezentował wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Należące do grupy kopalnie wygenerowały większą stratę netto niż rok wcześniej, chociaż sprzedały więcej węgla.

Po trzech kwartałach 2021 roku akcjonariusze Taurona mogą być w miarę zadowoleni z wyników finansowych Grupy. Wyniki są gorsze niż przed rokiem, ale Tauron cały czas wychodzi zdecydowanie na plus. Zysk operacyjny wyniósł w omawianym okresie 294,3 mln zł wobec 509,2 mln zł zysku przed rokiem, ale za to zwiększyła się produkcja energii. – W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe, co potwierdzają wyższe przychody ze sprzedaży oraz 9-proc. wzrost poziomu EBITDA w porównaniu z rokiem poprzednim. Za poprawę wyników finansowych w dużej mierze odpowiadają otrzymywane od początku tego roku znaczące przychody z rynku mocy, wzrost przychodów w segmencie OZE, a także duże wzrosty wolumenów produkcji i dystrybucji energii elektrycznej będące efektem istotnego odbicia gospodarczego. Dodatkowo wynik uległ poprawie dzięki działaniom ukierunkowanym na restrukturyzację portfela uprawnień do emisji dwutlenku węgla – wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów.

Kopalnie ze stratą

Zdecydowanie gorzej wygląda część wydobywcza skupiona w ramach spółki Tauron Wydobycie. Chociaż sprzedaż węgla wzrosła, to spółka wykazała wyższą stratę niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Wynik EBIDTA po trzech kwartałach wyniósł minus 174 mln zł, (rok wcześniej minus 32 mln zł), a wynik EBIT, w tym wypadku strata operacyjna, sięgnęła 462 mln zł (w 2020 roku było to minus 348 mln zł). Trzy kopalnie należące do Taurona wyprodukowały w ciągu dziewięciu miesięcy 3,7 mln ton węgla handlowego (w 2020 roku było to 3,59 mln t). Wyraźnie wyższa była sprzedaż, która wyniosła 3,99 mln t (w ciągu trzech kwartałów 2020 roku – 2,97 mln t). Tauron znacznie zmniejszył swoje zapasy węgla, co miało niekorzystny wpływ na wyniki. Ostatnio sytuacja jednak się zmieniła. Polska z importera energii elektrycznej stała się istotnym eksporterem energii, bo ceny w naszym kraju były niższe niż na rynkach ościennych. Przy wyższych cenach węgla powinno to sprawić, że wyniki w ostatnim kwartale 2021 roku ulegną poprawie. – Mając zapasy węgla po czasie pandemicznym, podjęliśmy decyzję, że III kwartał to jest dobry moment na prace, które będą skutkować zmniejszeniem wydobycia i przygotowaniem zdolności produkcyjnych na IV kwartał i I półrocze 2022, a zwłaszcza I kwartał 2022, czyli na sezon zimowy. Podejmując takie decyzje, w zasadzie zeszliśmy z nadmiarowych zapasów. Zapasy są na bardzo rozsądnym poziomie, zarówno jeśli chodzi o zapasy na zwałach elektrownianych, jak i na placach wydobycia – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem.

Zwiększają wydobycie

W ostatnich miesiącach popyt na węgiel wyraźnie wzrósł, Tauron zwiększa więc też wydobycie. – W ostatnich miesiącach wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, co również przełożyło się na wysoki poziom sprzedaży naszych produktów paliwowych. Atutem naszych kopalń jest dostęp do zasobnych złóż węgla o parametrach jakościowych niezbędnych dla energetyki, które możemy jej oferować w konkurencyjnych cenach, dzięki bliskości geograficznej kopalń i elektrowni – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie. – Tegoroczna produkcja węgla będzie w Spółce wyższa o ponad 500 tysięcy ton w stosunku do roku 2020. Dzięki dobrej koniunkturze rynkowej ograniczyliśmy ilość węgla zalegającego na zwałach i można spodziewać się, że wpłynie ona na znaczący wzrost przychodów w 2022 roku – dodaje.

Tauron obecnie prowadzi wydobycie na siedmiu frontach swoich kopalń w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. Ostatnio w ZG Sobieski uruchomiono nowy front wydobywczy w partii Brzezinka. Złoże zlokalizowane jest głównie pod obszarami leśnymi. Zasoby przemysłowe złoża wynoszą 21 mln ton, natomiast zasoby operatywne około 12 mln ton. – Obecnie jaworznicka kopalnia prowadzi eksploatację trzema ścianami. Eksploatacja pokładu Brzezinka 1 w połączeniu z procesem wzbogacania w zmodernizowanym zakładzie przeróbczym ZG Sobieski umożliwia produkcję surowca o najlepszych, oczekiwanych parametrach dla energetyki – podkreśla Roman Gąska, wiceprezes zarządu ds. technicznych spółki wydobywczej. Warto też przypomnieć, że we wrześniu w zakładach górniczych Janina i Brzeszcze uruchomiono dwie nowe ściany, których łączny potencjał dobowego wydobycia oscylował na poziomie około 10 tysięcy ton paliwa. W 2022 roku kopalnie należące do Taurona połączone zostaną w jedną kopalnię zespoloną, która będzie dysponowała największymi zasobami węgla energetycznego w kraju.

Najnowsze

To Top