Biznes - inwestycje

Miasto wymieni się gruntami z Lasami Państwowymi

Radni podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę o zamianie gruntów między gminą a Lasami Państwowymi. Miasto tym sposobem zyska nowe tereny inwestycyjne, Skarb Państwa zaś zwiększy swoje leśne zasoby.

Uchwała o zamianie lasów to kolejny krok do utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Cały proces stał się możliwy dzięki rządowej specustawie, określanej czasami w mediach jako „Lex Izera”. W ostatnich miesiącach trwały negocjacje między Gminą a Lasami Państwowymi, dotyczące szczegółów zamiany. Aby stała się ona możliwa, potrzebna była jeszcze decyzja radnych. – Grunty uzgodnione zostały z Lasami Państwowymi, które wyraziły zgodę na ich pozyskanie. Są to duże kompleksy leśne, bądź też działki położone przy dużych kompleksach leśnych, należących już do lasów państwowych. Lasy te staną się własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W związku z tym dalej będą pełniły funkcję lasu – mówiła na sesji Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami.

W ramach zamiany Jaworzno pozyska spore obszary na inwestycje, które częściowo porasta zdegradowany las. Na tym terenie w najbliższych latach powstanie Jaworznicki Obszar Gospodarczy, a kolejne zakłady pracy, w tym także Izera, będą mogły uruchomić działalność. Na całej zamianie zyskają również Lasy Państwowe, w których zarząd trafią świetne kompleksy leśne m.in. w Ciężkowicach i Byczynie. – Wszystkie tereny, które mają podlegać zamianie, zostały z Lasami Państwowymi uzgodnione. Chodziło o to, żeby to były takie działki, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej były sensowne i celowe. Zawsze chodziło o to, żeby tworzyć zwarte kompleksy leśne. Działki, które oferuje gmina, to są dobre lasy, a ich jakość jest zdecydowanie lepsza, niż to co odzyskujemy w zamian. Z kolei to co mamy uzyskać, to są tereny, które wkrótce mają się stać terenami przemysłowymi – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Dzięki zamianie terenów gospodarka leśna w mieście będzie bardziej spójna, a Lasy Państwowe, których zadaniem jest także opieka nad lasami, będą mogły racjonalniej i bardziej kompleksowo dbać o leśne tereny. Gmina za to połączy swoje tereny w duży obszar inwestycyjny, który powinien być bardzo atrakcyjny dla wielu firm.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 26-2021

Najnowsze

To Top