Z miasta

Budżet dla jaworznian – propozycje modeli JBO 2023

Prace nad kolejną edycją Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ruszyły już pełną parą. Za nami dwa pierwsze w tym roku spotkania – podsumowujące poprzednią edycję i przygotowujące do kolejnej.

Jaworznicki Budżet Obywatelski przez dekadę na dobre zakorzenił się w świadomości mieszkańców, którzy chętnie z niego korzystają, by zmieniać miasto i realizować ciekawe zadania. Intensywne prace nad kolejną edycją już trwają, a społecznicy zaczynają myśleć nad nowymi zadaniami.

Pierwsze w tym roku spotkanie w sprawie JBO było okazją do zaprezentowania harmonogramu prac, a także dotychczasowych efektów działania budżetu obywatelskiego. A te są całkiem efektowne. W Jaworznie zrealizowano już 171 zadań w ramach JBO. Dzięki budżetowi w wielu dzielnicach powstały nowe place zabaw, siłownie pod chmurką, czy boiska. Udało się zrealizować kilka imprez dzielnicowych, wydać album czy zakupić stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego. JBO pozytywnie wpłynął także na stan lokalnej infrastruktury – powstały m.in. nowe chodniki, doświetlono przejścia dla pieszych. Za większe kwoty powstało też kilka obiektów służących mieszkańcom, takich jak tężnia solankowa na Geosferze, Orlik na Dąbrowie Narodowej czy pumptrack w centrum miasta.

W sumie w minionym roku wykonano dwanaście zadań, w tym trzy zadania (z czterech zaplanowanych) w VIII edycji JBO oraz dziewięć zadań zaległych z poprzednich edycji. W kolejce do realizacji czekają jeszcze takie zadania, jak Jaworznicki Rynek Kultury i Rozrywki, Centrum aktywności rodzinnej, które ma powstać w Szczakowej, boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach oraz plac zabaw w Ciężkowicach. Realizację dwóch innych zadań na razie wstrzymano. Dotyczy to dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 20 w Byczynie, który został wstrzymany do czasu zakończenia remontu placówki. – Drugie wstrzymane zadanie to minicentrum rekreacyjno-kulturalne, które powstać ma przy ul. ks. Mroczka. Realizacja tego zadania została przesunięta do czasu zakończenia przebudowy budynku dawnej noclegowni dla osób bezdomnych, gdzie ma powstać klub środowiskowy – wyjaśnia Marta Wiecheć z Urzędu Miejskiego.

Propozycje modeli JBO

Podczas kolejnego spotkania odbywającego się 10 lutego poznaliśmy propozycje modeli, które mogłyby obowiązywać w kolejnej edycji JBO. Oba zostały przygotowane dla kwoty 3 200 000 zł. Pierwszy z modeli jest oparty na obecnie obowiązującym. W jego ramach wszystkie środki byłyby podzielone na dwie pule. 1,8 mln złotych byłoby przeznaczone na projekty duże o wartości powyżej 200 000 z zł. Z kolei 1,4 mln złotych trafiłoby na projekty małe. Z tego milion złotych przeznaczony byłby na zadania o wartości do 200 000 zł, a 400 000 zł na zadania związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów JBO. Wartość tego typu zadań nie mogłaby przekroczyć 80 tysięcy złotych. W ramach tego modelu każdy mieszkaniec mógłby zagłosować raz, oddając głosy na maksymalnie dwa projekty. Głosowanie odbywałoby się tak samo jak dotychczas – tradycyjnie i elektronicznie. Takie rozwiązanie gwarantowałoby wykonanie co najmniej 11 zadań.

Druga propozycja wprowadza kilka istotnych zmian i wymagałaby zmiany uchwały. Pierwszą kwestią byłaby zmiana głosowania wyłącznie na elektroniczne. Każdy mieszkaniec mógłby zagłosować raz, wskazując trzy projekty z listy – po jednym w każdym przedziale kwotowym. To także gwarantowałoby wykonanie co najmniej 11 zadań. Model zmodyfikowany wprowadzałby trzy przedziały kwotowe – 2 miliony złotych na projekty duże o wartości od 200 001 do miliona zł, 800 tysięcy zł na zadania średnie o wartości do 200 tysięcy zł i 400 tysięcy złotych na zadania związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów JBO o maksymalnej wartości 80 tysięcy złotych.

Oczywiście proponowane modele teraz są konsultowane z mieszkańcami. Jaworznianie mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje. Takie uwagi należy składać do 18 lutego na specjalnych formularzach. Formularze można wysłać drogą mailową na adres jbo@um.jaworzno.pl, pozostawić w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33 – w punkcie informacyjnym) lub ewentualnie przesłać pocztą (Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33).

Po analizie wszystkich uwag i propozycji planowane jest kolejne spotkanie online, na którym zaprezentowany zostanie ostateczny model. Odbędzie się ono 24 lutego o godzinie 16:00. Na przełomie marca i kwietnia powinno pojawić się Zarządzenie Prezydenta Miasta określające wysokość i podział środków z budżetu obywatelskiego.

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 3-2022

Najnowsze

To Top