Bezpieczeństwo

Nowe zasady współpracy z OSP

Strażacy – zarówno ci zawodowi, jak i ochotnicy – to zdecydowanie jedna z najbardziej szanowanych grup społecznych. Jak ważna jest ich praca, można było przekonać się chociażby podczas ostatnich wichur. Gmina podpisała nowe umowy z jaworznickimi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

W środę (16 lutego) w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, podpisane zostały umowy określające nowy zakres współpracy Gminy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Umowy w imieniu Prezydenta Miasta podpisał jego zastępca Łukasz Kolarczyk, a po stronie jaworznickich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Paweł Szłapa (Prezes OSP Jeleń), Edward Ćwik (Prezes OSP Byczyna), Mariusz Kopciak (Prezes OSP Długoszyn), Wojciech Łukaszewski (Prezes OSP Dąbrowa Narodowa), Józef Skulich (Prezes OSP Osiedle Stałe) oraz Robert Tarasek (Prezes OSP Ciężkowice). W spotkaniu uczestniczyli również Paweł Żaba Komendant PSP Jaworzno, Bartosz Smolarczyk Zastępca Komendanta oraz Zbigniew Piątek Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM.

Nowe zasady funkcjonowania OSP

Podpisanie nowych umów konieczne było ze względu na przepisy, jakie wprowadza przyjęta w grudniu ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Nowe regulacje zmieniają m.in. zasady organizacji i sposób finansowania OSP. Ustawa określa zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Przewiduje także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia komunalnego. Nowe przepisy nakładają też nowe obowiązki na gminy. Zmieniają się zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach. Rada Miejska ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Ważną zmianą dla strażaków-ochotników jest wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat. Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świadczenie ratownicze, mogą też otrzymać świadczenia dodatkowe.

Finansowe wsparcie dla OSP

Jaworzno w ramach specjalnego programu razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ostatnim czasie mocno wspierały jaworznickie OSP. Dzięki temu udało się wyremontować strażnice, doposażyć OSP w odpowiedni sprzęt i pojazdy. Cały czas kontynuowane są także szkolenia młodych adeptów.

Prezydenta Miasta Jaworzna na realizację programu wspierania OSP – zabezpieczył w ostatnich latach ponad 4 miliony złotych. Środki te w pierwszej kolejności przeznaczone były na modernizację strażnic. W następnym etapie wymieniano sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze. Ponad 600 tys. pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, blisko 600 tys. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto 240 tys. na działania OSP w mieście otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz blisko 800 tys. złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W 2022 roku Gmina zabezpieczyła kilkaset tysięcy złotych na wsparcie i wkłady własne dla potrzeb sześciu OSP w Jaworznie.

Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta:

– Od wielu lat, jako władze miasta ściśle współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. To strażacy ochotnicy wraz z Państwową Strażą Pożarną zwiększają i dbają o poziom bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Obecnie realizujemy zapisy nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych – ważnym elementem tego procesu są umowy o realizacji zadań, wkrótce pod obrady Rady Miejskiej skierowana zostanie uchwała o współpracy Gminy z jednostkami OSP. Na wysokim poziomie utrzymujemy kontakty i współpracę z Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkimi jednostkami OSP w mieście.

fot. UM Jaworzno

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 4-2022

Najnowsze

To Top