Edukacja

Szkoła Podstawowa nr 18 szkołą partnerską Goethe Institut

Szkoła Podstawowa nr 18 może pochwalić się świetnym poziomem nauczania – w tym także języków obcych. Ostatnio placówka została wyróżniona i została szkołą partnerską niemieckiego Goethe Institut.

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie. Zajmuje się przede wszystkim promowaniem znajomości języka niemieckiego zagranicą i wspieraniem międzynarodowej współpracy kulturalnej. Obecnie prowadzi program Deutsch Plus. Siłą tego przedsięwzięcia jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń i współpraca między szkołami, które są objęte patronatem Goethe Institut. Szkoła Podstawowa nr 18 w Jaworznie stała się częścią tego projektu i została szkołą partnerską Instytutu. – Cieszymy się bardzo, ponieważ jest to duże wyróżnienie dla naszej szkoły i uczniów – mówi Gabriela Rysak, nauczyciel języka niemieckiego w SP18.

Instytut w ramach partnerstwa w różnorodny sposób wspiera szkołę w nauczaniu niemieckiego. Uczniowie mają możliwość spotkań online z innymi użytkownikami języka niemieckiego, uczestniczą w koncertach i konkursach. Szkoła otrzymuje nowoczesne materiały dydaktyczne, ma możliwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych, jak również przygotowania w przyszłości do egzaminów językowych.

Najnowsze

To Top