Bez kategorii

Zapoznaj się z projektem planu „Pszczelnik I”

Zakończyły się prace nad projektem miejscowego planu przestrzennego obejmującego teren osiedla Pszczelnik pomiędzy ulicami Marusarzówny, Matejki i Martyniaków. Aktualnie projekt jest wyłożony do publicznego wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury (ul. Grunwaldzka 52) w godzinach pracy urzędu.

Plan jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w folderze Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane.

Od poniedziałku 14 lutego do 6 marca br. pod adresem: ankieta.jaworzno.edu.pl/pszczelnik działa ankieta on line, w której można wyrazić swoje zdanie na temat projektu.

Zainteresowanych zmianami w planie zapraszamy do punktu konsultacyjnego w kawiarni „Wrzosowa” w terminach od 28 lutego do 1 marca br. w godzinach 12.00-15.00 oraz 3 marca br. w godzinach 15.00-18.00, gdzie będzie można zadać pytania oraz zapoznać się z tekstem i rysunkiem planu.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Najnowsze

To Top