Bezpieczeństwo

Miejskie wsparcie dla policji

Sprawna współpraca samorządu ze służbami jest bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa i dobrego funkcjonowania państwa. W Jaworznie po raz kolejny miasto w ramach programu Tarcza dofinansuje dodatkowe patrole policji.

Jaworznicki samorząd od lat stara się wspierać służby, w tym także policję, i regularnie dofinansowuje kolejne zadnia realizowane przez jaworznicką komendę. W ostatnich dniach Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn oraz Komendant Miejski Policji w Jaworznie mł. insp. Piotr Uwijała podpisali porozumienie z Prezydentem Jaworzna Pawłem Silbertem dotyczące dofinansowania dodatkowych patroli policyjnych. Miasto na ten cel przeznaczy 300 000 zł. W lutym radni jednogłośnie poparli projekt uchwały umożliwiającej takie wsparcie.

Od 2006 roku w Jaworznie realizowany jest program Tarcza, który ma poprawiać bezpieczeństwo na terenie miasta. Jednym z jego założeń jest zwiększenie liczebności i efektywności służby prewencyjnej w miejscach szczególnie zagrożonych występowaniem znacznej ilości przestępstw. Policjanci wykonują dodatkowe zadania ponad planowanym, ustawowym czasem służby, a wsparcie gminy pozwala sfinansować nadgodziny. Dodatkowe patrole będą uruchamiane szczególnie w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych. Podczas kierowania policjantów do służby, szczególne znaczenie mają sugestie samorządowców dotyczące miejsc, w których najczęściej popełniane są wykroczenia lub przestępstwa. Do pełnienia służby kierowani są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki i wyróżniający się w codziennej pracy. Dodatkowe patrole utrudniają przestępcom i wandalom łamanie prawa, za to pozytywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Najnowsze

To Top