Biznes - inwestycje

Powstaje Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Kwestia wydzielenia aktywów węglowych i skupienia wszystkich elektrowni węglowych w jednym podmiocie powoli staje się faktem. W najbliższych miesiącach Skarb Państwa przejmie wszystkie takie aktywa, które zostaną skupione w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Transformacja polskiej energetyki i stopniowe odchodzenie od węgla wkracza na nowy etap. Rząd przyjął dokument o nazwie „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Jego głównym celem jest utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

NABE przejmie elektrownie

Polska wciąż opiera się na energetyce węglowej, ale w najbliższych dekadach ulegnie to zmianie. Polska planuje odejść od węgla do 2050 roku. Wojna na Ukrainie pokazuje, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i wskazuje na konieczność dywersyfikacji źródeł energii. Obecnie 70 bloków węglowych znajduje się w rękach kilku spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa – Taurona, PGE oraz Eneę. Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami docelowo zostaną one zintegrowane w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Skarb Państwa ma odkupić udziały spółek energetycznych i przenieść wszystkie węglowe aktywa właśnie do NABE. Agencja ma działać w formie holdingu. Zostanie on utworzony wokół spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a dołączone do niej zostaną elektrownie węglowe wchodzące w skład pozostałych grup energetycznych, w tym także te, zarządzane obecnie przez Tauron. NABE nie będzie już uruchamiało nowych węglowych bloków. Ma prowadzić jedynie inwestycje, które będą niezbędne dla utrzymania sprawności eksploatowanych bloków węglowych, które zgodnie z harmonogramem będą krok po kroku wyłączane. Według planów NABE powstanie do końca roku i wtedy też przejmie na siebie wszystkie węglowe aktywa.

Pozbycie się węglowego balastu ma ułatwić funkcjonowanie pozostałym spółkom energetycznym, które obecnie mocno inwestują odnawialne źródła energii. Konwencjonalne elektrownie węglowe są obecnie bardzo kosztowne, a wysokoemisyjne instalacje generowały wysokie koszty z tytułu konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2. Spółki łatwiej będą mogły pozyskiwać środki na inwestycje w OZE, co powinno usprawnić proces energetycznej transformacji kraju.

Ruszyła naprawa elektrowni

Jednym z ważniejszych ogniw polskiej energetyki ma być blok 910 MW jaworznickiej elektrowni. Ta niestety wciąż nie działa, ale pojawiło się światełko w tunelu. Prace naprawcze ruszają pełną parą. Rafako 2 marca poinformowało, że doszło do podpisania porozumienia z grupą Tauron. Raciborska spółka zobowiązała się do przeprowadzenia do końca czerwca prac eksploatacyjnych, które pozwolą na ponowne uruchomienie bloku. Strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia aneksu do kontraktu, który ma określić szczegółowe warunki realizacji prac dotyczących uruchomienia bloku. Rafako za wykonane prace ma otrzymać nie więcej niż 15 milionów złotych.

Najnowsze

To Top