Z miasta

Wpisz się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Od lipca 2021 roku w Polsce działa CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Do końca czerwca właściciele lub zarządcy budynków zobligowani są do złożenia deklaracji dotyczącej tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków prowadzona jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), a podstawą prawną jej utworzenia jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W CEEB gromadzone są informacje na temat ogrzewania budynków. Rząd zdecydował się wprowadzić takie narzędzie, by m.in. skuteczniej walczyć ze smogiem.

Dzięki ewidencji rząd i samorządy będą mogły ustalić, jaki jest stan techniczny budynków oraz czym są one ogrzewane. To powinno pomóc w walce z „kopciuchami” i pozwoli na przygotowanie skuteczniejszych programów wspierających wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i termomodernizację budynków.

CEEB działa już od lipca 2021 roku, ale wciąż wielu właścicieli budynków nie dopełniło obowiązku złożenia deklaracji. Tymczasem za brak deklaracji grożą kary. Jak informuje GUNB, jak na razie do bazy wpłynęła nieco ponad połowa oczekiwanych deklaracji.

Zarządcy i właściciele budynków mają czas na złożenie stosownych dokumentów do 30 czerwca. Deklaracje najłatwiej i najszybciej można wypełnić on-line lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 MW. Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a cytowanej ustawy.

Deklaracje najłatwiej i najszybciej można wypełnić on-line, wchodząc na stronę internetową zone.gunb.gov.pl. Deklaracje można również złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33. Wówczas uprawniony do tego zadania urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB. Właściciele nowych budynków – oddanych do użytkowania od 1 lipca 2021 r. mają 14 dni na zgłoszenie budynku, a właściciele starszych – do 30 czerwca.

Najnowsze

To Top