Biznes - inwestycje

Prace drogowe w Byczynie przyspieszają

Przebudowa śladu Drogi Krajowej numer 79 i budowa nowej estakady w Byczynie nabiera tempa. Od czwartku (12 maja) w związku z prowadzonymi pracami w dzielnicy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu.

Postępy prac drogowych w Byczynie widoczne są już gołym okiem, a cała dzielnica zmienia się w ekspresowym tempie. Aktualnie wykonawca prac – firma Banimex – wchodzi w kolejny etap i rusza z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku potoku Byczynka. Aby prace mogły przebiegać sprawnie i bezpiecznie konieczna jest zmiana organizacji ruchu. – By móc zrealizować te prace, wykonawca firma PW BANIMEX Sp. z o.o., od 12 maja 2022 r., zajmie jeden pas ruchu wraz z chodnikiem/poboczem – tłumaczył Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Koniecznym będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Gwardzistów. Poszczególne etapy ruchu wahadłowego sterowane będą sygnalizacją świetlną. Prosimy mieszkańców o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia – dodaje.

Inwestycja za miliony

Budowa nowego śladu DK 79 wraz z budową estakady i przebudową jej dotychczasowego śladu to zdecydowanie największa inwestycja drogowa prowadzona aktualnie w Jaworznie. Całość prac ma zostać zakończona do końca 2023 roku, a ich koszt wyniesie ponad 35 milionów złotych. Inwestycja finansowana jest zarówno z dotacji celowej z budżetu państwa, jak i środków własnych samorządu. – Dzięki budowie nowego śladu drogi krajowej oraz estakady jako koniecznego elementu dla całego układu komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, dzielnica ta zupełnie się zmieni. Po wielu latach konsekwentnej pracy i starań oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, aktualnie projekt jest realizowany – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Przebudowana droga zaczynać będzie się w rejonie ul. Por. Władysława Barana. Obecny ślad DK79 zostanie docelowo przesunięty o kilkadziesiąt metrów w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad w obrębie tzw. przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Hallera i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe będzie poprzez wykonanie wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt ma docelowo mieć pięć przęseł i długość ponad 150 m. Hałas zmniejszać będą ekrany akustyczne. Przy wiadukcie powstaną także nowe chodniki, które od jezdni oddzielać będą stalowe bariery.

Centrum Byczyny, które dotychczas przecięte było ruchliwą i wyjątkowo hałaśliwą drogą, stanie się znacznie spokojniejsze. Aktualnie trwają prace projektowe związane z przebudową dotychczasowego śladu ul. Krakowskiej. W ramach wspomnianych prac projektowych założono m.in budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Abstorskich i Gwardzistów oraz wykonanie nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych. W centrum Byczyny powstaną również nowe miejsca parkingowe. Według harmonogramu do końca 2022 roku powinien zostać wykonany częściowy odbiór inwestycji, a ruch będzie mógł już przebiegać nowym śladem DK79. Dopiero wówczas będzie można rozpocząć przebudowę starego śladu drogi.

Najnowsze

To Top