Historia

Muzeum ma 50 lat!

Jaworznickie muzeum w tym roku będzie obchodziło jubileusz 50-lecia swojej działalności. 23 maja minie dokładnie 50 lat od powołania Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego.

Muzeum jest jedną z tych instytucji, bez których trudno wyobrazić sobie współczesne Jaworzno. Jaworznicka placówka w świetny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Z jednej strony dba o pamięć o historii miasta i jego mieszkańców, a z drugiej cały czas aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, promuje ciekawe inicjatywy i wspiera także kulturę.

Muzealna historia

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że historia miejskiego muzeum sięga początków lat 70. minionego stulecia. Dzięki staraniom zakładowych kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (STiG) oraz Miejskiej Rady Narodowej w maju 1972 roku powołano 14-osobowy Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum Regionalnego. Według pierwszych założeń placówka miała skupiać się głównie na historii górnictwa w Jaworznie i pierwotnie działała w budynku Górniczego Domu Technika przy ul. Grunwaldzkiej 37.

Pierwszą ekspozycję otwarto 15 grudnia 1972 roku. – Zaczątek zbiorów stanowiły przejęte od kopalń zbiory starych map i planów górniczych. Dużą część przekazali w darze członkowie PTTK. Były to: sprzęty domowego użytku, narzędzia gospodarskie oraz prace plastyków amatorów. Ofiarodawcą był także zarząd ZBOWiD-u, który przekazał dokumenty związane z działalnością konspiracyjną jaworznian podczas II wojny światowej – opowiadają muzealnicy. Pierwszym opiekunem zbiorów został Władysław Gnyp, emerytowany geolog kopalni KWK Komuna Paryska. W ramach muzeum funkcjonowały działy: geologiczno – petrograficzny, górniczo – przemysłowy, sztuki ludowej, historii rozwoju miasta oraz numizmatyczny. Co jakiś czas organizowano także okolicznościowe wystawy czasowe.

Dawna siedziba Muzeum Regionalnego w Jaworznie – ul. Grunwaldzka 35 – lata 70. XX w.

Zbiory z czasem rosły, a dotychczasowy budynek nie zapewniał zbyt wiele miejsca. W 1975 roku przy wsparciu kopalni „Jaworzno”, która odpowiadała za remont, udało się przenieść placówkę do nowej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 35. Niestety także ten lokal nie zapewniał odpowiedniej przestrzeni. Pojawił się za to bardzo ciekawy, ale niestety nigdy niezrealizowany plan. Otóż muzeum miało się docelowo przenieść do projektowanego parku rozrywki na Osiedlu Stałym. Planowano go połączyć ze skansenem górniczym, którego przygotowanie rozpoczęła kopalnia „Komuna Paryska”.

Przenosiny bliżej rynku

Kolejnym etapem było współistnienie muzeum razem z Miejską Biblioteką Publiczną w budynku przy ulicy Pocztowej 5. Władze Jaworzna przejęły od kopalni ten budynek i po odpowiednim zaadaptowaniu przenosiny stały się możliwe. Muzeum od 1987 roku mieściło się na pierwszym piętrze budynku, gdzie dysponowało czterema pomieszczeniami.

Przeprowadzki dokonano pod okiem kustosza inż. Kazimierza Byrczka. W 1994 roku placówka została podporządkowana organizacyjnie Miejskiej Bibliotece Publicznej, a kierownikiem muzeum została wówczas Barbara Rapacz, historyk sztuki. Przydzielone cztery pomieszczenia pozwoliły na utworzenie kilku działów oraz galerii PRO-AM, w której organizowano wystawy czasowe i spotkania z twórcami nieprofesjonalnymi.

Kolejna ważna organizacyjna zmiana nastąpiła 17 czerwca 1998 roku. Wtedy to Uchwałą Rady Miejskiej nadano placówce status Muzeum Miasta Jaworzna. Od tego czasu nadzór nad placówką sprawuje gmina. Od lipca 1999 roku funkcję dyrektora pełni mgr Przemysław Dudzik. W 2007 roku biblioteka przeniosła się do nowego budynku na rynku, a muzeum mogło wreszcie znaleźć więcej przestrzeni. W latach 2008-2010 przeprowadzona została gruntowna modernizacja budynku. Podczas prac wyremontowano elewację, a także dobudowano salę wystawową z antresolą. Obecnie Muzeum Miasta Jaworzna działa w nowoczesnym budynku i może w pełni prezentować swoje zasoby oraz przygotowywać różne imprezy.

zdjęcia: MMJ

Tekst pochodzi z gazety: EXTRA 9-2022

Najnowsze

To Top