Biznes - inwestycje

Dyskusja o dostępności węgla

Od kilku tygodni pojawiają się spore problemy z zakupem i dostawami węgla opałowego dla indywidualnych odbiorców. Związane jest to w duże mierze z wojną na Ukrainie i ogromnym popytem na węgiel. Władze Taurona spotkały się w tej sprawie z radnymi i wicemarszałkiem województwa Dariuszem Starzyckim.

Sytuacja na rynku węgla ostatnio stała się bardzo trudna. Nabycie węgla na kopalniach praktycznie graniczy z cudem, a ceny na składach poszybowały do niebotycznych wręcz kwot. Za tonę ekogroszku trzeba zapłacić w wielu miejscach już niemal 3000 złotych. Jaworznianie potwierdzają, że zdobycie węgla jest obecnie bardzo trudne i kosztowne. Dostępność węgla w Punkcie Obsługi Klientów Tauron Wydobycie w Jaworznie, a zwłaszcza ekogroszku przeznaczonego do kotłów automatycznych jest bardzo mała, co dla wielu mieszkańców jest sporym problemem. Dlatego też w trosce o dostępność węgla do celów opałowych zorganizowane zostało spotkanie. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz lokalnych – wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, radni Rady Miejskiej Anna Lichota, Wiesław Więckowski oraz Dawid Domagalski, a także przedstaawiciele spółki Tauron Wydobycie – Prezes Zarządu Jacek Pytel oraz dyrektor ds. handlu Piotr Potoniec.

Wysoki popyt

Przedstawiciele władzy samorządowej zwrócili się do reprezentantów Taurona o przybliżenie informacji na temat możliwości zaopatrzenia się mieszkańców miasta w węgiel do ogrzewania budynków. Prezes Jacek Pytel przedstawił aktualną sytuację produkcyjną w spółce, potwierdzając doniesienia medialne na temat niespotykanego wcześniej w historii wzrostu popytu na węgiel. Okazuje się, że chociaż sprzedaż w stosunku do poprzedniego roku została kilkukrotnie zwiększona, to popyt wciąż przewyższa możliwości podażowe Spółki. Dotyczy to szczególnie produkcji ekogroszków. Warto tutaj dodać, że braki na rynku węgla opałowego pojawiały się już w poprzednich latach, ale teraz zostały drastycznie pogłębione przez sytuację na Ukrainie. Do Polski nie dociera już rosyjski i białoruski węgiel, blokowane przez Rosjan są też dostawy z Kazachstanu. Według szacunków branży węglowej w wyniku embarga w tym roku w Polsce może zabraknąć nawet 11 mln ton węgla, w tym 5 mln ton węgla opałowego.

Poszukiwania rozwiązań

Polskie spółki górnicze zwiększają wydobycie węgla, by poradzić sobie z tak dużym popytem. Prezes Taurona podczas spotkania potwierdził, że planowany od września wzrost produkcji w Zakładzie Górniczym Sobieski powinien umożliwić zwiększoną dostępność węgla na rynku lokalnym z zamiarem zabezpieczenia mieszkańców w opał na zimę. Samorządowcy wspólnie z przedstawicielami spółki szukają pomysłów na poprawienie sytuacji. Jednym z omówionych tematów była możliwość udostępnienia ewentualnego zakupu dla osób chorych i niepełnosprawnych, którzy obecnie mają z tym problem. Do realizacji tego procesu przedstawiciele miasta zadeklarowali pomoc i koordynację ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prezes Pytel omówił także wprowadzone już, i planowane w najbliższej przyszłości, rozwiązania w organizacji sprzedaży, które powinny ułatwić zakupy mieszkańcom miasta. Wśród wielu rozwiązań planowane jest wprowadzenie już od 1 czerwca wymogu okazywania przez kupującego węgiel poświadczenia o złożeniu deklaracji emisyjności budynku (CEEB) oraz ograniczenia w ilości zakupywanego węgla przez pojedynczych klientów. Rozwiązania te mają umożliwić zakupy większej ilości osób, przy równoczesnej eliminacji zakupów przez mniejsze firmy w celu dalszej odsprzedaży, jak i niektóre osoby kupujące w obecnej sytuacji węgiel powyżej własnych potrzeb.

Sytuacja na rynku węgla jest trudna i bardzo dynamiczna. Dalsze zwiększanie produkcji surowca i rozwiązania wprowadzane zarówno przez spółki, jak i władze kraju, powinny nieco ją poprawić, ale w najbliższym czasie niestety mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że dostępność węgla może być dalej ograniczona. Uczestnicy spotkania zadeklarowali dalsze poszukiwania pomysłów na zwiększenie dostępności węgla, a także ewentualne kolejne spotkanie przed początkiem sezonu grzewczego.

fot. Tauron

Najnowsze

To Top