Biznes - inwestycje

Własny przewoźnik gwarancją dla komunikacji

Nasi sąsiedzi mają problemy z komunikacją publiczną. ZTM drugi raz rozpisał przetarg na obsługę 43 linii. Natomiast ZKKM Chrzanów jakiś czas temu unieważnił przetarg na obsługę niektórych linii autobusowych. Głównym powodem były rozbieżności finansowe – organizatorzy transportu zbiorowego nie byli w stanie zaoferować takich kwot, jakie pojawiły się w ofertach przewoźników. W Jaworznie, dzięki powierzeniu zadania spółce miejskiej, komunikacja miejska nie jest zagrożona.

Powierzenie roli operatora transportu zbiorowego spółce PKM Jaworzno, gdzie rolę organizatora pełni MZDiM, „uwolniło” Gminę od konieczności organizowania przetargów na obsługę linii autobusowych. Był to pewien krok ku rekomunalizacji usług, który okazał się skuteczny. Szczególnie w obecnych czasach. Korzyścią jest nie tylko gwarancja zapewnienia obsługi linii, lecz także możliwość udziału Miasta w inwestowaniu w tabor autobusowy.

Wielu organizatorów transportu zbiorowego wciąż jednak stawia na przetargi. Niestety (dla pasażerów) są one dziś bardzo niepewne. Z jednej strony, Organizator dysponuje określonym budżetem. Z drugiej – stale rosnące koszty (chociażby paliwa) uniemożliwiają startującym w przetargach Wykonawcom na zaniżanie oczekiwanych kwot. Zarząd Transportu Metropolitarnego musiał rozpisać przetarg na obsługę aż 43 linii. Poprzedni nie został doprowadzony do końca właśnie ze względu na rozbieżności finansowe – Zamawiający oferował 468,9 mln zł, podczas gdy złożone oferty zakładały finansowanie przekraczające… 700 mln zł. Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie również ma problem z utrzymaniem linii autobusowych, jeśli gminy wchodzące w skład związku nie zwiększą finansowania na komunikację miejską. Tu również składane oferty przekraczają możliwości finansowe Związku. W minionym roku gminy obsługiwane przez ZKKM przeznaczyły na finansowanie komunikacji łącznie 14 043 000 zł. W tym roku konieczne będą finansowania na wyższym poziomie, w przeciwnym razie pasażerowie ucierpią.

Stale rosnące koszty wymuszają na potencjalnych Wykonawcach zwiększanie kwot oferowanych w przetargach, co przekłada się na problemy gmin i organizatorów transportu zbiorowego. Jaworzno uniknęło tego problemu – organizatorem transportu zbiorowego jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, a operatorem Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., w której Gmina ma 100 proc. udziałów. Usługa obsługi linii autobusowych odbywa się na mocy umowy między wspomnianymi podmiotami. Zapewnia to gwarancję finansowania kursów i przede wszystkim ich pewność – Gmina posiadając własnego przewoźnika, nie jest uzależniona od rynku przewoźników „zewnętrznych”.

Najnowsze

To Top