Z miasta

Pięćdziesiąt wniosków w ramach JBO 2023

Jaworznicki Budżet Obywatelski wszedł w kolejną fazę. Mieszkańcy złożyli w tym roku łącznie pięćdziesiąt wniosków, które teraz przechodzą weryfikację formalną i merytoryczną.

Jubileuszowa edycja JBO nabiera tempa. W maju mieszkańcy mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w przyszłym roku. Po zakończeniu przyjmowania wniosków ruszył etap weryfikacji, podczas którego wszystkie propozycje są analizowane zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Na początku czerwca odbyło się posiedzenie zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Prezydenta Miasta Jaworzna. W jego skład wchodzi czworo reprezentantów społecznych: Teodora Głuch, Andżelika Kobylecka, Sebastian Ciupek i Marzena Nowak, a także czworo urzędników z jaworznickiego magistratu.

Podczas pierwszego posiedzenia odbyła się weryfikacja formalna wszystkich wniosków. 49 z nich zostało ocenionych pozytywnie, a tylko jedno zadanie zostało odrzucone ze względu na braki formalne. W tym jednym przypadku wnioskodawca nie dostarczył wymaganych 30 głosów poparcia ze strony mieszkańców, zabrakło też szacunkowych kosztów zadania. Wśród zgłoszonych zadań znalazło się wiele bardzo ciekawych pomysłów dotyczących m.in. poprawy lokalnej infrastruktury, powstania nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, nieszablonowych projektów kulturalnych czy też proekologicznych. W sumie do rozdysponowania jest kwota 3 400 000 złotych, a całość podzielona jest na osobne pule, tak by możliwa była realizacja większej ilości zadań.

Do drugiej połowy lipca potrwa weryfikacja merytoryczna wszystkich zadań. – Przed nami drugi etap weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji, m.in. czy zadanie mieści się w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty – tłumaczą urzędnicy. Głosowanie na zadania, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, odbędzie się w dniach od 25 lipca do 16 sierpnia. Zwycięskie projekty poznamy jesienią.

Lista wniosków, które przeszły weryfikację formalną:

 1. Renowacja „Parku nad Przemszą” oraz budowa na jego terenie Placu Fitness – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawca: Renata Chmielewska
 2. „Trybuna w Ciężkowicach – bezpieczeństwo i komfort kibiców” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Janusz Ciołczyk, Szymon Pieczka
 3. „Budowa infrastruktury osiedla Łubowiec, remont i budowa chodnika” – szacunkowe koszty zadania: 500 000 zł. Wnioskodawca: Marzena Czarny
 4. „Doposażenie strefy rekreacyjnej przy ul. Broniewskiego i 3 Maja (istniejącego obiektu JBO)” – szacunkowe koszty zadania: 79 999,99 zł. Wnioskodawcy: Dawid Domagalski, Natalia Górska
 5. „Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Ireneusz Duszyk, Andrzej Nieużyła
 6. „Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawcy: Maria Dziedzic, Zofia Słaboń
 7. „Budowa pumptracka i rozbudowa skate parku w Jaworznie przy ul. Tetmajera” – szacunkowe koszty zadania: 580 000 zł. Wnioskodawca: Marta Dzikowska
 8. „Zadaszony parking rowerowy i strefa relaksacyjno – edukacyjna” – szacunkowe koszty zadania: 190 000 zł. Wnioskodawca: Tomasz Fidytek
 9. „Artystycznym okiem na Muzyczną. Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej” – szacunkowe koszty zadania: 950 000 zł. Wnioskodawcy: Paulina Fior, Anna Sieczkowska
 10. „Remont odcinka chodnika przy ulicy Partyzantów i budowa odcinka będącego przedłużeniem remontowanego chodnika do śmietnika przy Spotykarni” – szacunkowe koszty zadania: 100 000 zł. Wnioskodawcy: Małgorzata Godyń, Krzysztof Godyń
 11. „ABC” Radosny skwer–rekonstrukcja placu zabaw w rejonie ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania: 199 999,99 zł. Wnioskodawcy: Natalia Górska, Dawid Domagalski
 12. „Strefa relaksu „Górka Manhattan” – doposażenie” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawcy: Jadwiga Grzybek, Maciej Stanek
 13. „Doposażenie w niezbędny sprzęt Jaworznicką Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawcy: Dorota Guja, Paweł Jastrząb
 14. „Plac zabaw na Górze Piasku wraz z siłownią plenerową” – szacunkowe koszty zadania: 400 000 zł. Wnioskodawcy: Krystyna Hapczyk, Marzena Łata
 15. „Psi park – dzielony wybieg dla psów na Osiedlu Stałym” – szacunkowe koszty zadania: 188 500 zł. Wnioskodawca: Wojciech Haska
 16. „Rozbudowa strefy przedszkolaka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie wraz z przebudową schodów prowadzących do placówki” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawca: Anna Hołek
 17. „Szlak chomika – nowe figurki chomików w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania: 30 000 zł. Wnioskodawca: Katarzyna Jakóbik
 18. „Ekologiczne oświetlenie Jaworzna – montaż lamp hybrydowych solarno – wiatrowych” – szacunkowe koszty zadania: 1 400 000 zł. Wnioskodawcy: Przemysław Kawka, Maciej Bochenek
 19. „Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. W. Drabika” – szacunkowe koszty zadania: 150 000 zł. Wnioskodawca: Elżbieta Kotrys – Puchalska
 20. „Aktywny senior – aktywne Jaworzno” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Mariusz Kowalski, Ewa Zuber
 21. „Doposażenie projektu „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” dla dzieci młodszych i starszych – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawcy: Filip Kucharski, Marcin Pstraś
 22. „Budowa ekranów dźwiękoszczelnych przy „Boisku Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej” od strony parkingów przy ul. Dziunikowskich i ul. Nowowiejskiej – szacunkowe koszty zadania: 330 000 zł. Wnioskodawca: Elżbieta Kurp
 23. „Doposażenie placów zabaw i ogrodów tematycznych oraz monitoring” – szacunkowe koszty zadania” 80 000 zł. Wnioskodawca: Agnieszka Kuśnierczyk
 24. „Jaworznianie pierwsi w pomocy!” – szacunkowe koszty zadania: 144 000 zł. Wnioskodawca: Mateusz Łętowski
 25. „Wymiana starych chodników z płyt betonowych na nowe z kostki brukowej, wzdłuż fragmentu ul. Piaskowej, od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ul. Piaskowej ze skrzyżowaniem z ul. Marusarzówny” – szacunkowe koszty zadania: 675 000 zł. Wnioskodawca: Jacek Madejczyk
 26. „Boisko wielofunkcyjne SP 11” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Adrian Majewski, Natalia Kamińska
 27. „Wyjdź z domu”. Aktywizacja ruchowa i integracja społeczna dla mieszkańców miasta Jaworzna ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Byczyna w wieku 60+”. Szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawca: Jolanta Michalska
 28. „Budowa kompleksu boisk sportowych i bieżni okólnej 200 m na Osiedlu Stałym przy SP nr 5” – szacunkowe koszty zadania: 1 400 000 zł. Wnioskodawcy: Nikodem Motyka, Dorota Zięba
 29. „Zakup dostępu do bazy e-booków i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania: 60 000 zł. Wnioskodawcy: Mariola Nogaj, Wirginia Macek
 30. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Jaworznie na Podwalu” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawca: Anna Nowak
 31. „Skatepark w Jeziorkach – rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie „Kasztan” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawca: Bernadeta Palka
 32. „Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura” – szacunkowe koszty zadania: 1 400 000 zł. Wnioskodawcy: Mirosław Pieczara, Angelika Woźniak
 33. „Oświetlenie ul. Pięknej i ul. Pogodnej w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak
 34. „Miejsce Spontanicznej Rekreacji” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawca: Małgorzata Piszczek
 35. „Plac zabaw przy ulicy Nowej” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Marta Polańska, Anna Motulewska
 36. „Doposażenie i remont obiektów JBO w osiedlu Łubowiec” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawca: Beata Przebindowska
 37. „Szkolny plac zabaw przy SP 20 – reaktywacja” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawcy: Grzegorz Radko, Alicja Staszewska
 38. „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (piaskownica, huśtawki, stół do tenisa, szachy, ławki)” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawca: Tomasz Sędor
 39. „Bezpieczne osiedla – modernizacja przestrzeni na Starej Hucie, Osiedlu Podłęże, Osiedlu
  Tadeusza Kościuszki, Osiedlu Górniczym oraz osiedlu Azot”
  – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Maciej Stanek, Teresa Kondoszek
 40. „3 zielone przystanki autobusowe z czujnikami SMOGu – Byczyna, Podłęże, Osiedle Stałe” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Mikołaj Synowiec, Bartosz Grabski
 41. „Zakup i wyposażenie nw. Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Jaworzna w umundurowanie specjalne, rękawice ochronne specjalne i rękawice do ratownictwa technicznego, spełniające nowe wymogi bezpieczeństwa strażaków – ratowników OSP. OSP w Byczynie, OSP Długoszyn, OSP w Jeleniu, OSP Osiedle Stałe Bezpieczny strażak – ratownik; bezpieczny mieszkaniec (po 8kpl./OSP)” – szacunkowe koszty zadania: 147 000 zł. Wnioskodawca: Paweł Szłapa
 42. „Budowa Boiska do Streetball’u” – szacunkowe koszty zadania: 300 000 zł. Wnioskodawcy: Grzegorz Szwed, Przemysław Wirski
 43. „Plac zabaw – zagospodarowanie ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Jaworznie (stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzinom)” – szacunkowe koszty zadania:
  200 000 zł. Wnioskodawcy: Joanna Szymiec-Ciołczyk, Mirosław Pieczara
 44. „Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa” – szacunkowe koszty zadania: 600 000 zł. Wnioskodawcy: Przemysław Tomczyk, Tomasz Guja
 45. „Plac Street Workout 2.0” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawca: Przemysław Wirski
 46. „Boisko sportowe – wielofunkcyjne o wymiarach 16mx20m, z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jaworznie – Jeleń Łęg przy ul. Dolnej” – szacunkowe koszty zadania: 200 000 zł. Wnioskodawcy: Angelika Woźniak, Piotr Frączek
 47. „Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Karola Olszewskiego” – szacunkowe koszty zadania: 52 699,35 zł. Wnioskodawca: Janusz Marian Zaleski
 48. „HAU!HAU! Wybieg dla psów w parku im. Polskich Lotników na Osiedlu Stałym” – szacunkowe koszty zadania: 159 000 zł. Wnioskodawca: Barbara Ziętek
 49. „Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Jeleń, przy ul. Wiosny Ludów 1, należącego do ATElier Kultury w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania: 80 000 zł. Wnioskodawcy: Anna Żurawik, Aneta Kulig

Wniosek niespełniający wymagań formalnych:

 1. „Wyremontowanie mieszkania przy ulicy Glinianej 10″. Wnioskodawca: Maria Trzcionka – zgodnie z rozdz. II pkt. 3. uchwały RM w Jaworznie Nr VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna, wniosek nie ma wymaganego poparcia 30 mieszkańców, nie wskazano również szacunkowych kosztów zadania.

Najnowsze

To Top