Z miasta

Wotum zaufania dla prezydenta

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni debatowali nad stanem gminy. Prezydent Paweł Silbert po raz kolejny otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu.

Stało się już tradycją, że czerwcowe sesje Rady Miejskiej są jednymi z najciekawszych i najważniejszych w całym roku. Od kilku lat podczas nich odbywa się debata nad Raportem o Stanie Gminy, który dostarcza mnóstwa informacji o funkcjonowaniu miasta w minionym roku kalendarzowym. Raport zwykle staje się pretekstem do dyskusji o tym co dzieje się w mieście, o inwestycjach, demografii czy też prognozach na przyszłość.

Gmina w niezłym stanie

Ustawa o samorządzie gminnym nałożyła kilka lat temu na organ wykonawczy gminy obowiązek corocznego przedkładania radzie miejskiej raportu o stanie gminy. Prezydent Paweł Silbert podczas sesji zaprezentował czwarty już raport, w którym kompleksowo i bardzo czytelnie przedstawiono wiele aspektów funkcjonowania miasta. Miniony rok upływał pod znakiem trwającej pandemii COVID-19, która odcisnęła piętno na wielu dziedzinach życia. Sytuacja była dynamiczna, a gmina na bieżąco musiała reagować na wszelkie związane z tym wyzwania. Głównym obszarem była troska o bezpieczeństwo mieszkańców i niwelowanie skutków panujących obostrzeń. Gmina wspierała mocno obciążoną służbę zdrowia i pomagała m.in. w organizacji punktów szczepień. Było to też spore wyzwanie dla oświaty, która musiała dostosowywać się do bieżącej zmiennej sytuacji.

Jak zwykle podczas sesji głos zabrali przedstawiciele mieszkańców. Sześciu jaworznian odniosło się do treści zawartych w raporcie. Dyskusja dotyczyła najważniejszych kwestii w naszym mieście: potencjału rozwojowego, spraw społecznych i rodzinnych, komunikacji i organizacji ruchu oraz transportu kolejowego, spraw i problemów osób z niepełnosprawnościami, seniorów i najmłodszych mieszkańców, a także sportu, kultury i sztuki czy polityki mieszkaniowej naszego miasta. Poruszono również sprawy dotyczące gospodarki, uzbrojenia terenów inwestycyjnych i transformacji energetycznej i węglowej. W dyskusji wzięli udział prezydent Paweł Silbert, jego współpracownicy oraz radni.

Rozwój mimo pandemii

W 2021 roku, mimo wielu problemów miasto dalej się rozwijało i realizowało kolejne ambitne inwestycje. Jedyną sprawą, gdzie wpływ pandemii był szczególnie mocno widoczny była niestety demografia. Liczba osób zameldowanych w mieście wyraźnie spadła z 86 435 do 84 922 mieszkańców. Jaworzno skurczyło się więc o ponad 1500 mieszkańców. Rekordowa niestety była też liczba zgonów – 1452 osoby zmarły. Więcej optymizmu – mimo trudnych czasów – było w kwestiach gospodarczych. W mieście przybyło przedsiębiorców, spadło też bezrobocie, które na koniec 2021 roku wyniosło zaledwie 4,5% (w grudniu 2020 roku wynosiło 4,7%).

– Mimo wszystko staraliśmy się nie tracić z oczu potrzeb mieszkańców i wyzwań związanych z rozwojem miasta. Oprócz inwestycji w budownictwo, transport miejski, infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, ochronę zdrowia, poza cennymi inicjatywami społecznymi i wydarzeniami kulturalnymi, w lokalnym, samorządowym krajobrazie pojawiły się nowe wyzwania i szereg inicjatyw. Do użytku mieszkańców oddano nowe, lokalne strefy rekreacji, mieszkania, zrekultywowany Zalew Sosina, halę Miejskiego Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowanym otoczeniem. Rozpoczął się także długi proces zmierzający do uruchomienia terenów poprzemysłowych w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.

Miasto rozpoczęło w 2021 roku cykl szczegółowych konsultacji z mieszkańcami. Powołane zostały w tym celu zespoły zadaniowe, które pracują nad rozwiązaniami i rewitalizacją obszarów wskazanych przez samych mieszkańców. Dzięki temu mogą toczyć się merytoryczne dyskusje na takie tematy jak przyszłość dworca i jego otoczenia w Szczakowej czy też przyszłego kształtu popularnej „Kociej”.

Absolutorium dla prezydenta

Ważnym punktem obrad było głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Pawła Silberta. Podobnie jak w poprzednich latach niespodzianki nie było. W sumie wotum poparło 12 radnych, tylko 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Kolejny punkt obrad był skupiał się na miejskich finansach i dotyczył uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2021 rok. Skarbnik Miasta – Dorota Kuczera – przygotowała prezentację, na której czytelnie przedstawiona były informacje na temat funkcjonowania gminy. Budżet miasta w 2021 roku po stronie dochodów opiewał na kwotę 716 636 386 zł, natomiast po stronie wydatków była to kwota 666 357 654 zł. Nadwyżka wyniosła 50 278 732 zł. Tak więc mimo trudnych czasów finanse miasta – dzięki dobrej dyscyplinie – były w dobrym stanie, a gmina zakończyła rok na plusie. Radni po przedstawieniu informacji zdecydowali o udzieleniu prezydentowi absolutorium. Tym razem za było 13 radnych, a czworo głosowało przeciw.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna:

– Ostatnie lata to trudny czas dla rozwoju samorządów terytorialnych. Pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie znacząco wpłynęły na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Również Jaworzno musiało się zmagać z wieloma nieoczekiwanymi zadaniami. Ostatnie lata, choć trudne ekonomicznie, nie wstrzymały inwestycji w mieście, z czego zadowoleni są jaworznianie. Do użytku oddano zmodernizowany Zalew Sosina, nowy wygląd zyskała Hala Widowiskowo – Sportowa w Centrum. To czas kiedy pozyskaliśmy kolejne środki na rozwój wielu projektów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W Jaworznie trwają wielkie inwestycje drogowe, uzbrajamy i pozyskujemy tereny pod nowe, fundamentalne inwestycje ekonomiczne. Otrzymane dzisiaj wotum zaufania i absolutorium, to potwierdzenie mieszkańców i ich przedstawicieli, co do sensu wykonywanej przez nas pracy i dalszego rozwoju Jaworzna.

Tekst z gazety: EXTRA 12-2022

Najnowsze

To Top