Extra/Daso

Gazeta „EXTRA Jaworzno” ukazuje się na jaworznickim rynku od września 2006 roku.
Od maja 2013 roku „EXTRA Jaworzno” staje się tygodnikiem informacyjnym, wychodzącym regularnie w każdy wtorek.

Nakład naszej gazety wynosi 10 000 egz. (40 000 egz. miesięcznie), które kolportowane są w ponad 100 stałych punktach oraz kilkudziesięciu okazjonalnych (markety, budynki zakładów pracy, przychodni lekarskich i instytucji).

Gazeta trafia do mieszkańców wszystkich dzielnic Jaworzna, w miejsca, gdzie najłatwiej i najefektywniej możemy dotrzeć do naszych Czytelników oraz potencjalnych Państwa klientów. Idea powszechnej dostępności, która nam przyświeca, wyraża się również w tym, że nasz tytuł jest pismem bezpłatnym.

WYDAWCA

DASO Dariusz Sobula,
43-600 Jaworzno, ul. Mroczka 6
tel. 669 999 369, e-mail: daso@daso.pl

 

 

To Top