Bez kategorii

Inwestor bez koncesji na odwierty

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla kamiennego, na której podstawie spółka Carbon Investment Sp. z o.o. (spółka zależna spółki Balamara Resources Ltd) prowadziła próbne odwierty na złożu „Siersza 2” wygasła. Postępowanie w zakresie jej zmiany (prolongowania) zostało umorzone.

W połowie grudnia do Urzędu Miejskiego w Jaworznie wpłynęła decyzja Ministra Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego „Siersza 2”, udzielonej spółce Carbon Investment Sp. z o.o. Dotychczasowa koncesja, na podstawie której inwestor prowadził próbne odwierty wygasła 5 listopada.
Przypomnijmy, iż Carbon Investment, będąca spółką zależną australijskiej Balamary, dysponowała koncesją na poszukiwanie i rozpoznanie złoża od 15 października 2013 roku. Na jej podstawie wykonano kilka odwiertów badawczych na terenie Ciężkowic (w lesie Kolawica) oraz Trzebini (Siersza).
W ubiegłym roku spółka Balamara podjęła działania, których rezultatem miała być budowa zakładu górniczego „Mariola 1” w lasach na granicy Jaworzna i Trzebini (w ciężkowickich lasach nieopodal Doliny Żabnika). Jednocześnie rozpoczęła się batalia mieszkańców Ciężkowic i Sierszy przeciwko planom inwestora.
W sierpniu bieżącego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach umorzyła postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia wydobycia węgla ze złoża „Siersza 2”. Przedstawiciele Balamary zapowiadali, iż sporządzona zostanie i złożona w RDOŚ nowa, poprawiona wersja raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
Niedługo później do Ministerstwa Środowiska trafił wniosek inwestora o zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża „Siersza 2”. Spółka ubiegała się o prawo do wykonania kolejnych dwóch odwiertów badawczych na terenie gminy Trzebinia. Ministerstwo zwróciło się do Urzędów Miejskich w Trzebini i Jaworznie o wydanie opinii niezbędnej do wydania decyzji w tej sprawie.
Geolog Powiatowy Agnieszka Chećko zakwestionowała możliwość wykorzystania proponowanych dwóch otworów badawczych do monitoringu wpływu ewentualnej przyszłej eksploatacji złoża na warunki wodne w rejonie.
Przed tygodniem do jaworznickiego magistratu wpłynęła decyzja Ministra Środowiska o umorzeniu postępowania w sprawie zmian koncesji, o które wnosił inwestor. Z dniem 5 listopada wygasła zaś koncesja wydana w roku 2013 na okres trzech lat.
Na początku grudnia prezydent Paweł Silbert w oficjalnym piśmie do Stowarzyszenia „Mieszkańcy dla Ciężkowic” po raz wtóry potwierdził deklaracje złożone na jednym ze spotkań z mieszkańcami Ciężkowic. W liście czytamy: „(…) zgodnie z deklaracjami skłądanymi przeze mnie na spotkaniach z mieszkańcami Ciężkowic, polityka planowania przestrzennego i zarządzania zasobami środowiska Jaworzna realizowana jest przez działania wspierające rozwój miasta i ochronę interesów jego mieszkańców, opiera się na obiektywnych przesłankach i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom pod wpływem nacisków zewnętrznych, zarówno ze strony gmin ościennych, jak i podmiotów górniczych.”
Stanowisko gminy, jak i ministerialną decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie zmian w koncesji na odwierty próbne z zadowoleniem przyjmuje Mirosław Pieczara – prezes Stowarzyszenia „Mieszkańcy dla Ciężkowic”. – To nasz wspólny drobny sukces. Sukces wszystkich mieszkańców Ciężkowic i władz naszego miasta, które w ramach swych kompetencji określonych przepisami prawa chronią interes mieszkańców. Mam porównanie jak wygląda to w innych miejscach, gdyż pozostajemy cały czas w kontakcie z mieszkańcami Sierszy. Tam rozmowy z przedstawicielami władz gminnych są dla nich nieporównywalnie trudniejsze – zauważa Mirosław Pieczara. – Nie łudzimy się, że to już koniec batalii o ochronę Doliny Żabnika i rekreacyjnego charakteru naszej dzielnicy. Cały czas monitorujemy sytuację i uważnie śledzimy poczynania australijskiego przedsiębiorcy.

Najnowsze

To Top