Bez kategorii

Jaworzno złoży wniosek o dofinansowanie budowy DTŚ Wschód

We wtorek (20 grudnia) przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego i gminy Rybnik podpisali umowę na dofinansowanie budowy rybnickiego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna. Rybnik otrzymał tym samym 290 mln zł dofinansowania na realizację projektu wartego 433 mln zł. Miasta wschodniej części aglomeracji muszą natomiast dzielić projekt DTŚ Wschód na części, by móc w ogóle ubiegać się o dofinansowanie z RPO 2014 – 2020.

Dofinansowanie 290 mln zł na budowę nieco ponad 10-kilometrowego odcinka drogi Racibórz – Pszczyna na jej przebiegu w Rybniku jest największym w historii zastrzykiem finansowym, jaki kiedykolwiek przyznano pojedynczemu projektowi w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego. Potwierdził to sam marszałek Wojciech Saługa, komentując podpisanie umowy. – Rybnik obraca się w kierunku autostrady i zbliża do aglomeracji katowickiej. Stajemy się jednym, coraz bardziej zwartym organizmem. Gratuluję Rybnikowi możliwości realizacji tej inwestycji, a przede wszystkim dobrze i na czas przygotowanego projektu, czego efektem jest najwyższa dotacja unijna przyznana w ramach RPO – podkreślał Wojciech Saługa.
Oczywiście nie ma wątpliwości, iż realizacja budowy regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna jest ważna z perspektywy całego województwa śląskiego. Projekt ten znalazł się na szczycie listy rankingowej odcinków dróg przewidywanych do realizacji w ramach RPO 2014–2020. Niemniej budowa DTŚ Wschód na odcinku z Katowic do Jaworzna i Sosnowca wydaje się mieć podobnie priorytetowe znaczenie dla województwa. Niestety wskutek decyzji marszałka Saługi, o której pisaliśmy we wcześniejszych numerach naszej gazety, nie ma szans na ubieganie się w swej pierwotnej postaci o zakładane wcześniej dofinansowanie. Przypomnijmy, iż miasta biorące udział w projekcie liczyły na 240 mln zł w ramach RPO 2014-2020, a Marszałek Województwa obniżył górny próg współfinansowania do zaledwie 147 mln zł.
W Rybniku samorządowcy mogą już celebrować sukces i zapewnienie środków na realizację kluczowej inwestycji drogowej. Tymczasem samorządowcy miast zaangażowanych w projekt DTŚ Wschód mają twardy orzech do zgryzienia. Marszałek Saługa zaproponował bowiem, aby pierwszy etap DTŚ Wschód z Katowic do Jaworzna podzielić na kolejne dwa mniejsze podetapy i aplikować o dofinansowanie obu projektów tak, aby zmieścić się w ustalonym limicie 147 mln zł.
W ubiegły piątek (16 grudnia) doszło do „spotkania na szczycie” samorządowców Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic i Katowic – miast, które wspólnie ubiegają się o budowę kontynuacji Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku wschodnim. Dyskutowano, czy dalsze dzielenie projektu na mniejsze części ma sens i czy w ogóle da się to zrobić. Okazuje się, że wśród części samorządowców pojawił się element nieufności, co do intencji marszałka Saługi. Trudno się dziwić, skoro obowiązujące wcześniej zasady przy przyznawaniu dofinansowań (z których skorzystał np. Rybnik), zostały nagle zmienione. Miasta zaangażowały swe środki w wykonanie badań, sporządzenie studium transportowego i przygotowanie projektu, by dowiedzieć się, że jedna arbitralna decyzja Zarządu Województwa sprawia, iż nie mogą liczyć na wcześniej deklarowany poziom dofinansowania.
Pojawiły się zatem podejrzenia, że propozycja marszałka Saługi, aby projekt DTŚ Wschód podzielić na mniejsze etapy jest jedynie strategicznym wybiegiem. Wybiegiem, który może wprowadzić utrudnienia techniczne i proceduralne (na poziomie spójności dokumentacji), a tym samym obniżyć ogólną jakość projektu, tak by przepadł w procedurze konkursowej. Gdyby tak się stało, ewentualna decyzja odmowna w sprawie przyznania dofinansowania, mogłaby zostać obiektywnie uzasadniona kiepską jakością dokumentacji projektowej.
Nad obawami przeważył jednak aspekt pragmatyczny – DTŚ Wschód naprawdę jest potrzebna mieszkańcom wschodniej części aglomeracji (w tym jaworznianom), a samorządy za mocno już zaangażowały się w prace nad nią, aby teraz zrezygnować.
Samorządowcy Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna zdecydowali o potrzebie zawarcia formalnej umowy partnerskiej, która jest dokumentem wymaganym do aplikowania o dofinansowanie. Zdecydowano ponownie, iż liderem projektu, który złoży wniosek o dofinansowanie będzie Jaworzno. Na zawarcie wspomnianej umowy partnerskiej będą musieli wyrazić zgodę radni wszystkich zaangażowanych miast.
W Jaworznie trwają intensywne prace nad podzieleniem zadania na dwa mniejsze etapy. Czas nagli, gdyż pierwotnie ustalony termin składania wniosków o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją mijać powinien wraz z końcem grudnia. Z naszych informacji wynika jednak, że ze względu na potrzebę etapowania, termin ten może zostać nieco wydłużony.

Najnowsze

To Top