Bez kategorii

Kto znajdzie pracę w roku 2017?

Wielu z nas zapewne liczy, iż rok 2017 przyniesie dobre zmiany w ich życiu – także w sferze zawodowej. Absolwenci szkół marzą o pierwszej pracy, bezrobotni o stałym zarobku, są też pewni i tacy, którzy myślą o zmianie miejsca zatrudnienia. Sprawdźmy zatem za pomocą Barometru Zawodów, jacy specjaliści będą poszukiwani w Jaworznie w roku 2017.

Na podstawie analizy zjawisk na rynku pracy w skali lokalnej, twórcy Barometru Zawodów opracowali prognozę, jakich zawodów specjaliści będą mieli największe szanse na znalezienie pracy w roku, który właśnie się rozpoczął. Jednocześnie w Barometrze znajdziemy zawody, w których podaż pracowników będzie większa niż zapotrzebowanie rynku – innymi słowy zawody, gdzie trudno będzie znaleźć zatrudnienie w nadchodzących 12 miesiącach. Oczywiście chodzi o nasz lokalny – jaworznicki – rynek pracy.
Z prognozy na rok 2017 wynika, iż wciąż największe szanse na zatrudnienie będzie miał personel medyczny każdego szczebla – począwszy od lekarzy, poprzez pielęgniarki i położne, a skończywszy na ratownikach medycznych. Chroniczny brak personelu medycznego jest już stałą tendencją, gdyż wysokie zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia utrzymuje się od co najmniej dwóch lat. Do kategorii tej można również zaliczyć farmaceutów, fizjoterapeutów i masażystów, optyków i protetyków, a także wykwalifikowanych opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych.
Zapotrzebowania pracowników można się spodziewać również w zawodach związanych z branżą budowlaną. Poszukiwani będą inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy, operatorzy i mechanicy ciężkiego sprzętu budowlanego, spawacze, murarze i tynkarze, posadzkarze, specjaliści od „wykończeniówki”, jak również robotnicy budowlani.
Jak zwykle na brak ofert nie będą narzekać pracownicy gastronomii – szefowie kuchni, kucharze, pomoce kuchenne, kelnerzy i barmani. Na pracowników tych zawodów zawsze był popyt, ale trzeba też zauważyć, iż w gastronomii rotacja pracowników bywa ogromna, a oferty pracy nie zawsze zadowalają potencjalnych kandydatów.
Na jaworznickim rynku pracy można oczekiwać pojawienia się ofert dla kierowców autobusów, ciężarówek i ciągników siodłowych. Spodziewanego zapotrzebowania na kierowców tych kategorii można upatrywać choćby w fakcie, iż od połowy bieżącego roku do PKM Jaworzno zaczną docierać nowe autobusy elektryczne w ramach ubiegłorocznego zamówienia (łącznie 23 pojazdy). Stosunkowo niski poziom stawek podatków od środków transportu w naszym mieście, przyciąga zaś coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw transportowych.
A kto może mieć problem ze znalezieniem pracy w roku 2017? Zgodnie z prognozą Barometru Zawodów, na lokalnym rynku pracy mamy nadmiar ekonomistów (z wyłączeniem samodzielnych księgowych, których brakuje). Studia ekonomiczne, zapewne w związku z ich popularnością przez całe lata, przestały dawać gwarancję zatrudnienia. Po prostu uczelnie (w tym głównie prywatne) „wypuściły” zbyt wielu absolwentów. W efekcie kandydatów do pracy jest więcej, niż wakatów.
Problem mogą mieć specjaliści administracji publicznej, bowiem urzędy przeprowadzają raczej reorganizację (czytaj: „wewnętrzne ruchy kadrowe”), niźli zatrudniają nowych kandydatów do służby publicznej.
W naszym mieście nie należy się też spodziewać nowych ofert dla inżynierów chemii i chemików.
W odróżnieniu od roku ubiegłego, w bieżącym roku nie przewiduje się zwiększonego zapotrzebowania na górników, weterynarzy oraz pracowników służb mundurowych i ochroniarzy. Jednocześnie z listy zawodów, gdzie odnotowano w roku 2016 nadwyżkę pracowników nad miejscami pracy, w prognozie na bieżący rok zniknęła przynajmniej połowa profesji.
Na początku czwartego kwartału ubiegłego roku stopa bezrobocia w Jaworznie spadła do poziomu 5,8% i była niższa od średniej stopy bezrobocia zarówno w województwie śląskim (6,6%), jak i krajowej stopy bezrobocia (8,2%) w tym samym okresie. To najniższy poziom bezrobocia w naszym mieście od 25 lat!

Opracowano na podstawie prognozy www.barometrzawodow.pl (serwisu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie). Pełna wersja prognozy na rok 2017 dla Jaworzna oraz pozostałych powiatów w Polsce dostępna pod adresem www.barometrzawodow.pl.
Grafika: PUP Jaworzno

Najnowsze

To Top