Bez kategorii

Dopłaty do eko-ogrzewania 2017

Ruszył nabór wniosków o uzyskanie dotacji celowych do instalacji ekologicznych systemów grzewczych oraz ekologicznych urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mieszkańcy Jaworzna, którzy zdecydują się zainstalować w swoich budynkach mieszkalnych ekologiczne systemy grzewcze, mogą ubiegać się o dotację celową w ramach programu ograniczenia niskiej emisji, którego realizacja obejmuje lata 2017-2020.

Dotacja przyznawana jest jednorazowo, w wysokości 23 % do kosztów ekologicznych urządzeń grzewczych oraz ich montażu oraz do zakupu i montażu ekologicznych urządzeń na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Maksymalna kwota dofinansowania do danej inwestycji nie może przekroczyć 3 tys. zł brutto.
Inwestycje muszą zostać zrealizowane w okresie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy wnioskodawcy z Gminą. Ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia, to 30 listopada danego roku kalendarzowego.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza przez montaż ekologicznych systemów grzewczych, których konstrukcja uniemożliwia spalanie odpadów, w budynkach mieszkalnych. Za ekologiczne źródła ciepła uznaje się: kotły węglowe z automatycznym załadunkiem paliwa, kotły na paliwa gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy, rekuperatory, a także pompy ciepła.
Udzielenie dotacji celowej do źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (węglem lub biomasą) możliwe jest wyłącznie do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg. kryteriów norm zawartych w normie PN EN 303-5:2012.
Warunkiem ubiegania się o udzielenie świadczenia jest: złożenie wniosku o przyznanie dotacji przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji. Następnym krokiem będzie zawarcie z Gminą Jaworzno umowy o udzielenie dotacji. Wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, pokój nr 121. Realizacja dofinansowania nastąpi według kolejności składania wniosków do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta w danym roku kalendarzowym.

Najnowsze

To Top