Bez kategorii

Klubom przyznano dotacje

W poniedziałek (23 stycznia) podjęto decyzję o podziale środków na miejskie dotacje na wsparcie rozwoju sportu w Jaworznie. Beneficjentami zostały 22 kluby sportowe, które otrzymały dotacje z budżetu miejskiego na realizację projektów w roku 2017.

Dofinansowanie zapewnione przez gminę, kluby mogą przeznaczyć między innymi na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu, finansowanie stypendiów oraz wynagrodzeń trenerów czy organizację zawodów. Przy udzielaniu dotacji brano pod szczególną uwagę, jak dany projekt wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu i wyniki jaworznickich sportowców. Kolejnym kryterium była rola w popularyzacji sportu wśród szerszej rzeszy mieszkańców miasta, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.
W roku bieżącym najwyższe dotacje otrzymały jaworznickie kluby piłkarskie: „Szczakowianka”, „Victoria 1918”, „Górnik”, „Ciężkowianka” i „Zgoda”. Łączna suma zapewniona w budżecie na dotacje projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu wynosi 900 tys. zł i została ona rozdysponowana między 22 podmioty.
Poniżej lista dotowanych klubów oraz wysokość dofinansowania.

Najnowsze

To Top