Bez kategorii

Kontynuacja prac w Jeleniu

Wraz z nowym rokiem MZDiM rozpoczął przygotowania do realizacji przewidzianych prac drogowych. Po podsumowaniu robót z roku ubiegłego, przyszedł czas, by zmierzyć się z kolejnymi zadaniami, mającymi wpłynąć na poprawę jakości infrastruktury drogowej w mieście.

Już teraz ogłoszony został przetarg na wykonanie dalszej części przebudowy ul. 700 – lecia w  Jeleniu. Po wykonaniu w roku 2016 etapu związanego z przebudową odcinka od skrzyżowania z  ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ulicą Stanisława Kunickiego w roku 2016, planowane jest przystąpienie do realizacji prac na odcinku od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej.
Powstanie odwodnienie ulicy, a także nowa konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Chodnik i wjazdy do posesji wykonane będą z kostki betonowej. Ponadto wyróżnione zostaną skrzyżowania – podobnie jak na uprzednio zrealizowanym odcinku. Oświetlony ma zostać również odcinek od stacji transformatorowej „BAGNO” przy ulicy Koszutskiej do ulicy Drabowe Bagno, poprzez zainstalowanie na słupach opraw LEDowych.
Mieszkańcy mieli już możliwość zaobserwować pierwsze prace w terenie – początkiem stycznia bowiem usunięto roślinność – tak wczesne rozpoczęcie tych robót wiązało się z koniecznością zakończenia wycinki w zgodzie z wszelkimi terminami narzucanymi przez przepisy o ochronie przyrody. Wydający stosowne decyzje Urząd Marszałkowski dopełnił wszystkich formalności ze sporym poślizgiem czasowym – to też wpłynęło na to, iż jako pierwszy w przebudowie znalazł się w roku ubiegłym odcinek ulicy 700-lecia w jej środkowym przebiegu.

Najnowsze

To Top