Bez kategorii

Powstaną miejsca parkingowe na Osiedlu Stałym

Trwają przygotowania do dużego zadania, związanego z rewitalizacją części Osiedla Stałego, pomiędzy: Al. Tysiąclecia, ul. Kolbego, ul. Łukasiewicza, a nowo powstałą ulicą łączącą ul. Tysiąclecia z DK79.

Rewitalizacja podzielona jest na 3 ETAPY, z których w roku bieżącym przewidziany do realizacji został etap I. Docelowo modernizacja dotyczyć będzie wszystkich ulic znajdujących się w wymienionym obszarze, poza ul. Staffa, która została wyremontowana w ubiegłych latach.
Etap zaplanowany na ten rok zakłada przebudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z  wyróżnieniem skrzyżowań oraz remont chodników z kostki betonowej na ulicach: Partyzantów (od Al. Tysiąclecia w kierunku Przedszkola Miejskiego nr 14), ul. Radosnej z odcinkami ulic: Wyczółkowskiego, Sawickiej i Skłodowskiej od ul. Radosnej w kierunku Parku. W ramach tego etapu, oprócz rewitalizacji dróg i chodników, ma powstać zespół parkingów – jeden przed Przedszkolem Miejskim nr 14 w Jaworznie, drugi przy ul.  Łukasiewicza pomiędzy budynkami nr 9 ab oraz nr 1-3-5-7.
Z uwagi na zgłaszane przez Mieszkańców oczekiwania MZDiM zdecydował częściowo zmienić zakres planowanych robót – zrezygnowano z budowy parkingu, który miał się znajdować przed blokiem przy ul. Łukasiewicza
9 a i b. Decyzja podjęta została w oparciu o zapewnienia Mieszkańców, że parking, który ma powstać za ww. blokiem będzie wystarczający do rozwiązania kwestii parkowania.
Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami Mieszkańców, wykonanie takiego zakresu prac faktycznie rozwiąże problem parkowania w tym rejonie, przyczyni się do odnowienia zniszczonej infrastruktury, pomoże zapobiec dewastacji zieleńców pomiędzy blokami, a przede wszystkim uwolni chodniki od samochodów, co ma przywrócić im ich podstawową funkcję, jaką jest ruch pieszy.

Najnowsze

To Top