Bez kategorii

Roboty torowe od czerwca

Z końcem grudnia 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na realizację modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku ze Szczakowej do Trzebini. Od początku lutego wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych, a w czerwcu bieżącego roku już pełną parą ruszą roboty torowe na wspomnianym odcinku szlaku kolejowego.

Na mocy umowy podpisanej z PKP PLK S.A. 29 grudnia 2016 roku, zwycięzca przetargu – konsorcjum Trakcja PRKiI S.A./Comsa S.A./PKP Energetyka S.A./PORR Polska Construction S.A./ PORR Bau GmbH – porzeprowadzi modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Jaworzno-Szczakowa – Trzebinia. Wartość kontraktu opiewa na sumę 365 mln zł brutto, a termin realizacji określono na 24 miesiące. Prace obejmą między innymi całkowitą modernizację torów (łącznie z poprawą geometrii) oraz sieci trakcyjnej, modernizację stacji kolejowych, wymianę elementów sterowania ruchem, a także 33 obiekty inżynieryjne (w tym 17 wiaduktów).
Pierwsze pojazdy wykonawcy kontraktu pojawiły się już w Jaworznie. Na początku lutego PKP PLK S.A. przekazały bowiem wykonawcy teren budowy i rozpoczęły się prace przygotowawcze. Na czerwiec bieżącego roku przewidywany jest start zasadniczych robót torowych na modernizowanym odcinku.
– Modernizacja linii kolejowej prowadzona będzie przy zachowaniu ciągłości ruchu po torze sąsiednim, tj. ruch jednotorowy dwukierunkowy – informuje Dorota Szalacha, rzecznik PKP PLK. – Roboty budowlane będą prowadzone na całym odcinku od Jaworzna-Szczakowej do Trzebini. Kolejność robót drogowych i przy budowie lub przebudowie wiaduktów jest w uzgodnieniu z Zarządcami Dróg. Po ukończeniu robót w torze nr 2 wykonawca przystąpi do robót w torze nr 1.
W samym Jaworznie przybędą dwa wiadukty drogowe nad torowiskiem i kolejny tego typu obiekt w Balinie. – W ramach modernizacji trasy kolejowej wybudowane zostaną trzy nowe wiadukty drogowe – wzdłuż ul. Mroczka w Jaworznie, wzdłuż ul. Bukowskiej w Jaworznie oraz wzdłuż drogi powiatowej w Balinie – wraz z niezbędną siecią dróg. Obiekty te zastąpią istniejące obecnie przejazdy kolejowo-drogowe i podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz samochodowego, a także pieszego – potwierdza Dorota Szalacha.
Można zwrócić uwagę, iż na terenie Jaworzna – w szczególności w Ciężkowicach – funkcjonuje kilka przepustów drogowych pod torami, przecinających wysoki nasyp kolejowy. Znajdują się one aktualnie w opłakanym stanie technicznym, a sam nasyp „osiadł”, co wymusza ograniczenia prędkości w ruchu pociągów. – Modernizacja zakłada również poprawę stateczności skarp nasypów, zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi. Wiadukt kolejowy, jako łącznik ulic Klinowej i Budowlanej zostanie przebudowany, zyska lepsze parametry (tzw. światło pionowe i poziome).Wiadukt kolejowy – łącznik ulic Mroczka i Budowlanej/Gródek również obejmie przebudowa i będzie on służył mieszkańcom jako przejście pieszo–rowerowe, a ruch kołowy będzie się odbywał po nowym wiadukcie drogowym, który powstanie w pobliżu, tj. kilkaset metrów przed przejściem pod torami. Do nowego wiaduktu wybudowane będą niezbędne drogi dojazdowe. Prace obejmą także dwa wiadukty, łączące drogi leśne. Jeden z nich zostanie wyremontowany, a drugi będzie przebudowany dla zwiększenia parametrów obiektu – oznajmia rzecznik PKP PLK.
Remont przejdą stacje kolejowe w Szczakowej i Ciężkowicach w zakresie infrastruktury peronów oraz przejść do nich prowadzących, aczkolwiek w Ciężkowicach można się spodziewać całkowitej zmiany układu przystanku kolejowego. – W Jaworznie-Ciężkowicach zaplanowany jest przystanek z dwoma peronami jednokrawędziowymi na zewnątrz torów szlakowych – precyzuje Dorota Szalacha. – Istniejące tory zostaną zredukowane do dwóch. Wygodne dojście do peronów zapewni nowe przejście podziemne, które będzie dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
Przypomnijmy, iż pierwotne plany PKP PLK zakładały w ramach obecnej modernizacji budowę jeszcze jednego wiaduktu drogowego nad linią kolejową, a znajdować się on miał w ciągu ul. Ciężkowickiej. Późniejsza redukcja ilości obiektów inżynieryjnych w ramach projektu modernizacji linii E30 na całym jej przebiegu, dotknęła także ten obiekt. Kolej postanowiła zastąpić go zautomatyzowanym przejazdem kolejowym z półrogatkami. Aktualnie zagadnienie budowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ciężkowickiej jednak powraca. – PKP PLK przewiduje budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w ramach osobnej inwestycji – potwierdza rzecznik Szalacha. – W I kwartale 2017 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla umożliwienia realizacji tej inwestycji.
Wciąż na rozstrzygnięcie czekają procedury przetargowe dotyczące modernizacji odcinka linii E30 z Trzebini do Krzeszowic. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych przewidują, że do finalizacji przetargu i podpisania umowy z wyłonionym w nim wykonawcą dojdzie najpóźniej do końca III kwartału bieżącego roku.
Założenia techniczne przy modernizacji linii E30 między Krakowem a Katowicami określają, iż będzie ona przystosowana do osiągania przez pociągi prędkości maksymalnej 160 km/h. To nie oznacza, że pociągi z taką właśnie prędkością będą się po niej poruszać (a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach). – Prędkość handlowa zostanie określona po zakończeniu inwestycji i opracowaniu rozkładu jazdy z uwzględnieniem wszystkich postojów na stacjach i przystankach, wnioskowanych przez przewoźników – precyzuje nasza rozmówczyni ze strony PKP PLK.
Niemniej już obecnie wiadomo, iż docelowo pociągi mają przemierzać trasę między stolicą Małopolski a stolicą Górnego Śląska w ciągu godziny. Będzie to możliwe po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych, czyli do czerwca 2020 roku.

Najnowsze

To Top