Bez kategorii

Telekardiologia – zdalna opieka kardiologiczna.Skorzystaj!

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie w ramach intensyfikacji nadzoru nad pacjentami oraz mając na uwadze potrzebę zapewnienia im szybszego i łatwiejszego dostępu do niektórych świadczeń medycznych przystąpił do wstępnego testowania zdalnej opieki kardiologicznej w POZ funkcjonującej w strukturze ZLO Sp. z o.o.

Zdalna Opieka Medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitala czy też przychodni. Taki sposób świadczenia opieki jest możliwy dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych rejestrujących określone parametry życiowe.

Dlaczego TELEKARDIOLOGIA?
Korzystając z danych statystycznych dla populacji polskiej, można zaobserwować, że pomimo istotnego postępu poczynionego w dziedzinie przeciwdziałania przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia, nadal te właśnie choroby są powodem 46% zgonów. Decydując się na wprowadzenie jako pierwszego telemonitoringu kardiologicznego kierowaliśmy się właśnie tymi danymi statystycznymi.

Na czym dokładnie to polega?
Zdalna Opieka Kardiologiczna umożliwia stały monitoring pracy serca, dzięki przenośnemu rejestratorowi sygnału EKG i ruchów oddechowych. Pacjenci objęci Zdalną Opieką Kardiologiczną otrzymują w ramach usługi niewielkie przenośne urządzenie, które rejestruje i analizuje rytm serca oraz powiadamia personel medyczny w sytuacjach wymagających interwencji. Urządzenie ma wbudowany Dziennik Pacjenta pozwalający odnotować istotne aktywności takie, jak zażycie leków, czy wysiłek fizyczny. Po zakończeniu usługi pacjent otrzymuje komplet dokumentów i zaleceń do dalszego postępowania.

Do kogo skierowana jest usługa Zdalnej Opieki Kardiologicznej?
Dzięki usłudze Zdalnej Opieki Kardiologicznej pacjent może być pod stałą opieką personelu medycznego prowadząc normalny tryb życia. W zależności od potrzeb aparat jest podpięty cały czas lub tylko w określonych sytuacjach (np. podczas wysiłku). Z opisanego świadczenia mogą skorzystać osoby, które:

 • mają problemy kardiologiczne,
 • cierpią na nadciśnienie tętnicze lub arytmię serca,
 • odczuwają duszności lub zawroty głowy,
 • mają członków rodziny cierpiących na schorzenia kardiologiczne,
 • uprawiają intensywnie sport.

Co uzyskuje pacjent korzystając z usługi Zdalnej Opieki Kardiologicznej?
Telekardiologia zapewnia pacjentowi:

 • komfort i wygodę badania,
 • pełną diagnostykę zaburzeń rytmu serca,
 • zmniejszenie czasu oczekiwania na przyjęcie do szpitala i skrócenie pobytu w placówce do niezbędnego minimum,
 • możliwość kontynuowania leczenia w przyjaznym środowisku domowym, ograniczającym stres, przy stałej, zdalnej kontroli specjalistów,
 • skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia dzięki stałym pomiarom wybranych parametrów,
 • poprawę skuteczności terapii skorelowaną z czasem jej trwania,
 • łatwiejszy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez łatwy i szybki kontakt z personelem Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Jak to wygląda w ZLO Sp. z o.o. w Jaworznie?
Telekardiologia jest wprowadzana przez ZLO Sp. z o.o. jako element profilaktyki zaburzeń rytmu serca u chorych w wieku 45-65 lat z rozpoznaną chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego, nadciśnieniem tętniczym oraz przewlekłą niewydolnością krążenia. W chwili obecnej testujemy to rozwiązanie w 3 następujących przychodniach: MCM Szczakowa, MCM Jeleń, MCM Osiedle Stałe. Pacjentom zadeklarowanym do POZ w tych przychodniach zostaje udostępniona usługa darmowego zdalnego 24h monitoringu serca z zastosowaniem specjalistycznego urządzenia. Chorzy chętni do wykonania badania powinni zgłosić się do swojego lekarza POZ w jednej z w/w przychodni, który skieruje ich do przychodni MCM Leopold celem wykonania badania. Raport z badania będzie przesyłany do lekarza prowadzącego pacjenta w ramach poradni POZ, celem dalszego jego wykorzystania w procesie diagnostyczno – terapeutycznym. Cały proces przebiega zgodnie z poniższym schematem:

Jesteśmy głęboko przekonani, że proponowane rozwiązanie, oparte na nowoczesnej technologii, realnie ułatwi kontakty pacjent – lekarz oraz przyspieszy proces diagnostyczny. Wszystko po to, aby móc uniknąć realnego i poważnego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

Najnowsze

To Top