Bez kategorii

Koniec z „utrwalaczami” komunizmu

Przez najbliższy miesiąc mieszkańcy mogą składać propozycje nowych nazw dla ulic, których do tej pory patronami byli działacze lub wręcz zbrodniarze komunistyczni. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego totalitarnego ustroju zobowiązała samorządy do zmian tego typu nazw. W Jaworznie dotyczy to 24 ulic, które muszą uzyskać nowe nazwy najpóźniej do września br.

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach wydał opinię wskazującą, które nazwy ulic w Jaworznie kwalifikują się do zmiany. Według ustawy, za propagujące komunizm uważa się nazwy „odnoszące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944 – 1989”. W nowej ustawie zapisano, że jeśli zmiany nazwy nie dokona samorząd, zrobi to wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym.
Stąd akcja Urzędu Miejskiego, który do 31 marca będzie oczekiwał propozycji mieszkańców na nowe nazwy ulic, które zastąpią dotychczasowych „utrwalaczy władzy ludowej”.
– Ustawa zobligowała samorządy do unieważnienia nazw ulic, których patronami są działacze komunistycznymi lub określenia upamiętniające wydarzenia z tamtych czasów – tłumaczy Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. – Chcemy, aby mieszkańcy mieli wpływ na nowe nazewnictwo i zaproponowali swoich patronów. Być może pomocny będzie dostępny na miejskiej stronie internetowej bank nowych nazw ulic, tworzony od paru lat przez miasto.
Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zgodnie z przepisami, dowodów osobistych będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Dotyczy to jednak tych dokumentów, które zawierają jeszcze adres zameldowania, gdyż nowe dowody osobiste nie mają już tej rubryki. Zmiany ulic trzeba jednak zaktualizować w dokumentach takich jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Jednak zgodnie z obowiązującą w mieście uchwałą Rady Miejskiej, przy wymianie tego typu dokumentów nie będą pobierane opłaty. Dla mieszkańców nie będzie zatem żadnych dodatkowych kosztów, oprócz wykonania fotografii.


Ulice, których nazwy zgodnie z ustawą i wytycznymi IPN muszą zostać zmienione:
Adama Rapackiego, Adolfa Warskiego, Dąbrowszczaków, Franciszka Zubrzyckiego, gen. Grzegorza Korczyńskiego, Gwardii Ludowej, Hanki Sawickiej, Henryka Rutkowskiego, Juliana Bruna, Juliana Leńskiego, Kościuszkowców, Małgorzaty Fornalskiej, Marcelego Nowotki, Mariana Buczka, Marii Koszutskiej, marsz. Georgija Żukowa, Oskara Langego, Pawła Findera, Stefana Żółkiewskiego, Teodora Duracza, Tomasza Baranowskiego, Wincentego Pstrowskiego, Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego.

Najnowsze

To Top