Bez kategorii

Wybory do Rady Seniorów

Już w najbliższą środę (1 marca) odbędą się wybory do jaworznickiej Rady Seniorów. Spośród 14 kandydatów wyłoniony zostanie w głosowaniu 10-osobowy skład Rady. Wybory odbędą się w Sali Obrad UM o godz. 15.00. A potem ruszą przygotowania do kolejnej edycji Tygodnia Seniora, w których Rada Seniorów ma szanse odegrać istotną rolę.

Jaworzno po serii falstartów (rozpoczętej jeszcze przez Radę Miejską poprzedniej kadencji) dysponuje nareszcie nie obarczoną wadami prawnymi uchwałą dotyczącą Rady Seniorów. Nadeszła pora, by uchwała zafunkcjonowała w praktyce i Rada została powołana. Warto przypomnieć, iż w naszym mieście mieszka ponad 21 tys. osób, które ukończyły już 60. rok życia. To spory odsetek jaworznickiej populacji, bo aż 23%. W związku z powszechnym w Europie, a także Polsce, zjawiskiem starzenia się społeczeństw, osób w wieku senioralnym będzie coraz więcej.
Starzenie się nie jest „dopustem Bożym”, lecz naturalną kondycją ludzką. To, że żyjemy w świecie, który usiłuje nam wręcz narzucić kult młodości i zanegować zjawisko starzenia się przez agresywne spychanie seniorów „na margines” i promowanie obrazków ludzi młodych i aktywnych nie oznacza, iż przestaniemy się starzeć. To po prostu nasza skomercjalizowana kultura obrazkowa, usiłująca sprzedawać więcej i więcej, stanowi problem. Na pewno nie ludzie w wieku senioralnym, którzy również pragną zachować aktywność, nadal mają aspiracje i chcą uczestniczyć w życiu publicznym.
– Mamy coraz więcej seniorów chcących decydować o swoim najbliższym otoczeniu i uczestniczyć w projektach obywatelskich. Powołanie Rady Seniorów pozwoli wspólnie pochylić się nad potrzebami i oczekiwaniami osób starszych. Stanowić będzie również nową płaszczyznę do inicjowania i wspierania działań na rzecz polityki senioralnej. Warto jednak przypomnieć, że tworzenie tego gremium to nie była „szybka ścieżka”. Przygotowania i konsultacje zajęły wiele czasu. Biorąc pod uwagę głosy ze środowisk seniorów, a także sukces adresowanych do nich wydarzeń, podjęliśmy się zadania stworzenia nowej uchwały ustanawiającej w mieście Radę Seniorów. Przed nami sporo wyzwań – zauważa zastępca prezydenta Monika Bryl.
Już w najbliższą środę (1 marca) odbędą się wybory do jaworznickiej Rady Seniorów. Wybierać będą przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających w naszym mieście na rzecz osób starszych, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miejskich jednostek organizacyjnych kierujących swe działania do seniorów oraz przedstawiciele klubów seniora.
Do obsadzenia 10-osobowego składu Rady Seniorów kandyduje 14 kandydatów, również zgłoszonych i rekomendowanych przez organizacje pozarządowe skupiające lub działające na rzecz osób starszych. Kandydatami są: Sylwestra Bogusz i Elżbieta Buczkowska (obie rekomendowane przez ZHP Hufiec Jaworzno), Ewa Lichtańska i Elżbieta Radzięda (obie kandydatury MOPS), Lucyna Pawłowska i Janina Wesołowicz (DPS), Janusz Pluta i Ryszard Szynowski (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Jadwiga Łabuzek i Wiesława Polańska (Stowarzyszenie „Nasza Przystań”), Stanisław Kokosz (Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku), Janina Dachowska (Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Wigor” oraz Jaworznicki UTW), Zofia Orzechowska (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy), Renata Talarczyk (Fundacja „Mój czas dla Seniora”).
Jakie wyzwania będą stać w najbliższym czasie przed Radą Seniorów? – Jednym z pierwszych jest wspólne przygotowanie kolejnej edycji ich święta. Oczekiwania z obu stron są duże i poważne. Na pewno przedyskutowania wymagać będzie miejsce spotkań jaworznickich seniorów. Zobaczymy na ile nasze ustalenia pójdą na przykład w kierunku klubów seniora, może pojawią się inne pomysły. Będziemy rozmawiać m.in. o wszelkich proseniorskich koncepcjach i inicjatywach – zapowiada Monika Bryl. – Liczę też na to, że nie będzie to współdziałanie zamykające się na własnych problemach i środowiskach. Chodzi o obywatelską aktywność w wielu płaszczyznach, na przykład w kwestii bezpieczeństwa czy sukcesywnej likwidacji barier architektonicznych. Żeby skutecznie i odpowiedzialnie działać trzeba najpierw postawić obiektywną diagnozę, znaleźć sposoby rozwiązań oraz środki. Mam nadzieję, że wspólnie będzie nam po prostu łatwiej i lepiej to robić.

Najnowsze

To Top