Bez kategorii

Wybrano skład Rady Seniorów

Znamy skład Rady Seniorów w Jaworznie. Głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych wybrano 10 osób, które wejdą w jej skład. Nowo utworzona rada wzmocni głos seniorów w lokalnej debacie oraz będzie doradzać władzom miasta m.in. w kwestii polityki senioralnej.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Do zadań należy m.in. podejmowanie działań dążących do integracji środowisk osób starszych oraz zwiększenie partycypacji tych osób w życiu lokalnej społeczności Jaworzna.
Po zakończeniu naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Jaworzna zorganizowano zebranie wyborcze, w wyniku którego wyłoniona została dziesięcioosobowa Rada. Wybory do rady odbyły się 1 marca w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Spotkanie otworzyła zastępca prezydenta Monika Bryl, która przedstawiła zasady jej funkcjonowania oraz podkreśliła jej ważną rolę w wypracowywaniu rozwiązań przyjaznych seniorom.
– Mamy coraz więcej seniorów chcących decydować o swoim najbliższym otoczeniu i uczestniczyć w projektach obywatelskich. Powołanie Rady Seniorów pozwoli wspólnie pochylić się nad potrzebami i oczekiwaniami osób starszych. Stanowić będzie również nową płaszczyznę do inicjowania i wspierania działań na rzecz polityki senioralnej – mówiła prezydent Monika Bryl. – Przed nami sporo wyzwań. Jednym z pierwszych jest wspólne przygotowanie kolejnej edycji ich święta. Oczekiwania z obu stron są duże i poważne. Na pewno przedyskutowania wymagać będzie miejsce spotkań jaworznickich seniorów. Zobaczymy, na ile nasze ustalenia pójdą na przykład w kierunku klubów seniora, może pojawią się inne pomysły. Będziemy rozmawiać m.in. o wszelkich proseniorskich koncepcjach i inicjatywach. Liczę też na to, że nie będzie to współdziałanie zamykające się na własnych problemach i środowiskach. Chodzi o obywatelską aktywność w wielu płaszczyznach, na przykład w kwestii bezpieczeństwa czy sukcesywnej likwidacji barier architektonicznych. Żeby skutecznie i odpowiedzialnie działać trzeba najpierw postawić obiektywną diagnozę, znaleźć sposoby rozwiązań oraz środki. Mam nadzieję, że wspólnie będzie nam po prostu łatwiej i lepiej to robić.
Członkami komisji skrutacyjnej byli: Katarzyna Chechelska, Krystyna Łaźnia oraz Kinga Jędrzejek, a liczba osób uprawionych do głosowania to 30. Podczas głosowania oddano 28 ważnych głosów.
Skład Rady Seniorów:
Sylwestra Bogusz, Janina Dachowska, Ewa Lichtańska, Zofia Orzechowska, Janusz Pluta, Stanisław Kokosz, Wiesława Polańska, Elżbieta Radzięda, Renata Talarczyk, Janina Wesołowicz.
Źródło: jaworzno.pl

Najnowsze

To Top