Bez kategorii

Nadleśnictwo zasadzi ponad 850 tys. nowych drzew

Lasy Państwowe ruszają z coroczną akcją zalesień i odnowień lasów w całej Polsce. W samym Nadleśnictwie Chrzanów, które jest gospodarzem jaworznickich lasów, przybędzie 130 ha nowego lasu. Nasadzonych zostanie ponad 850 tys. sadzonek. W skali kraju Lasy Państwowe nasadzą około 500 milionów nowych drzew.

– W ramach tegorocznych nasadzeń mamy zaplanowane zasadzenie na terenach podlegających naszemu nadleśnictwu ponad 850 tys. nowych drzew. Spośród nich 500 tys. stanowić będą sosny, a pozostałe 350 tys. gatunki liściaste – między innymi dęby, buki czy olsze – informuje Ewelina Boruń, Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Chrzanów. – Nowymi nasadzeniami pokryte zostanie obszar 130 hektarów terenów wchodzących w skład naszego nadleśnictwa w różnych lokalizacjach. Szacunkowo mogę podać, iż około 50 ha przypada na działki leżące w granicach województwa śląskiego, czyli na terenie gminy Jaworzno.
W skali ogólnopolskiej Lasy Państwowe zasadzą podczas tegorocznej akcji gigantyczną liczbę 500 milionów drzew. Nasadzenia będą przebiegać w ramach odnowień, czyli wysadzania młodych drzewek w miejscu wcześniejszej wycinki lasu oraz zalesień – sadzenia lasu na gruntach porolnych.
– Odnowienia przeprowadzamy najwcześniej po dwóch latach od wyrębu – wyjaśnia nadleśniczy Ewelina Boruń. – Zręby muszą przeleżeć co najmniej 2 lata, aby zapobiec inwazji najpopularniejszego szkodnika naszych lasów – szeliniaka sosnowego. Zapach żywicy sosnowej, który jest najintensywniejszy po wycince, działa na niego wybitnie wabiąco. Gdybyśmy dokonywali nasadzeń w krótszym okresie po wyrębie, szeliniak żerując w szyjach korzeniowych świeżych sadzonek doprowadzałby do wyniszczenia młodnika. Dlatego czekamy przynajmniej dwa lata, aby wabiący zapach żywicy zelżał, cały czas monitorując sytuację.
Nowe nasadzenia nie są jedyną metodą odnawiania zadrzewień, którą praktykują Lasy Państwowe. W niektórych przypadkach zręby pozostawia się odnowie naturalnej, czyli odnowie z samosiewów lokalnie występujących drzew. Najczęściej w ten sposób wygląda odnowa lasów bukowych.
Polska dysponuje aktualnie powierzchnią ponad 9,3 mln ha lasów, co daje naszemu krajowi czwarte miejsce w Europie (po Francji, Niemczech i Ukrainie – a trzeba zaznaczyć, że Polska jest dwukrotnie mniejsza od Francji i Ukrainy). Lasy zajmują 31% powierzchni naszego kraju (33% powierzchni w przypadku województwa śląskiego). Z informacji dostępnych w internetowym Banku Danych o Lasach wynika, iż w ostatnich dwóch dziesięcioleciach ogólna powierzchnia lasów świata zmniejszyła się o ok 13,5 mln ha, gdy w tym samym czasie powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o blisko 0,5 mln ha.

Najnowsze

To Top