Bez kategorii

Inwestycje zostaną zrealizowane

Radni koalicji przegłosowali podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej (30 marca) zmiany budżetowe. Wydatki budżetowe na inwestycje (m.in. rekultywację Sosiny, budowę wodnego placu zabaw na Plantach czy budowę Miejskiego Centrum Integracji Transportu) zostaną zwiększone, a miasto wyemituje obligacje. Cała opozycja głosowała przeciwko proponowanym zmianom w uchwale budżetowej.

Wynik głosowania nie powinien zbytnio dziwić. Za zmianami w budżecie i zwiększeniem wydatków inwestycyjnych zagłosowali wszyscy radni koalicji JMM (wraz z Mariuszem Burczym) i PiS w liczbie 15 osób. Przeciwko zaproponowanym zmianom głosowała opozycja spod znaku JPO wraz z Marcinem Kozikiem, czyli 7 radnych. Radny Janusz Ciołczyk pozostając w niewygodnym szpagacie, gdyż obecnie w perspektywie nadchodzących wyborów ma chyba problem z samookreśleniem, wstrzymał się od głosu.
Kwintesencję sposobu rozumowania radnych opozycji trafnie – wydaje się – ujął w swym ostatnim felietonie redaktor „CT”. Postawił on tezę, że prezydent Silbert nowymi inwestycjami stara się przypodobać wyborcom. Podobnie zdaje się podchodzić do nowych inwestycji opozycja. Wychodzi więc na to, że zaspokajanie przez gminę oczekiwań mieszkańców – w zakresie choćby urządzania nowych miejsc rekreacji, infrastruktury sportowej, remontu kolejnego oddziału w szpitalu itp. – nie jest istotne. Najważniejsze z tego punktu widzenia stają się implikacje polityczne, których obawiają się opozycjoniści. Nieważne co mieszkańcy zyskają, lecz kto to proponuje. Jeśli jest to propozycja płynąca ze strony prezydenta Silberta i popierającej go koalicji – opozycja się nie godzi.
– Troszeczkę dziwi mnie fakt, że przedstawiciele, którzy startowali z list Platformy Obywatelskiej, w województwie nie boją się brać kredytów na inwestycje i to co roku. W województwie te kredyty są brane – państwa partia je bierze – i w województwie można się zadłużać. Natomiast w Jaworznie jeśli obligacje miałyby być przeznaczone na inwestycje, to już nie – zauważał radny Sebastian Pycia (JMM). – Ale mówicie „nie”, bo państwu to nie odpowiada. Państwo się boją jak miasto się rozwija, ponieważ z roku na rok przegrywacie wybory.
Pycia stwierdził również, że mieszkańcy doskonale widzą rozwój miasta i właśnie dlatego głosują w wyborach na pro-prezydencką koalicję. Mają również jasne oczekiwania, co do dalszego kierunku rozwoju. Radni koalicji podkreślali, że jaworznianie chcą cieszyć się z nowych, ogólnodostępnych obiektów sportowych, czystej Sosiny, Velostrady i zrewitalizowanych przestrzeni publicznych.
– Jeżeli jesteśmy za tym, żeby zmieniać nasze miasto, to bądźmy konsekwentni. Te zmiany wymagają pieniędzy – zwracał uwagę Andrzej Węglarz (JMM).
Prezydent Paweł Silbert przypomniał, iż w latach 2003 – 2017 miasto zrealizowało inwestycje za przeszło 870 mln zł. Właśnie ta olbrzymia suma zadecydowała o znaczącej poprawie jakości życia mieszkańców i obecnej pozycji Jaworzna.
Burzliwa dyskusja na temat zwiększenia wydatków inwestycyjnych oraz emisji obligacji komunalnych trwała blisko trzy godziny. Na pytania radnych, dotyczące kondycji miejskiego budżetu oraz perspektyw finansowania wydatków z pieniędzy pozyskanych poprzez emisję obligacji, odpowiadał Dariusz Giza – dyrektor generalny firmy konsultingowej ProPOLIS, która od lat doradza samorządom w kwestiach finansowych. Przed dyskusją Dariusz Giza przedstawił radnym prezentację, która w sposób drobiazgowy pokazywała wskaźniki ekonomiczne uzyskiwane przez Jaworzno na przestrzeni minionych 10 lat.
– Te decyzje, które tu będziecie podejmować można skwitować jednym pytaniem – czy chcecie proponowane inwestycje zrealizować teraz, czy nie? Moim zadaniem było przeanalizowanie kwestii, czy miasto Jaworzno ma możliwość sfinansowania swoich zadań obligacjami. Odpowiadam – tak. Dlatego, że miasto ma stabilną i dobrą sytuację finansową – mówił szef firmy ProPOLIS.
Radni koalicji JMM-PiS jednoznacznie opowiedzieli się za realizacją nowych inwestycji i zapewnieniem wkładu własnego miasta w projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie (np. rekultywacja Sosiny, czy budowa Miejskiego Centrum Integracji Transportu). Wydatki zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych. Opozycja zagłosowała przeciw.

Najnowsze

To Top