Bez kategorii

Mariola 1 odłożona „na półkę”

Raport finansowy spółki Balamara, która nosiła się z zamiarem budowy kopalni w Cieżkowicach, wskazuje że projekt przestaje być priorytetem dla spółki. Obecnie Balamara skupia się na projektach Sawin i Nowa Ruda, niemniej podkreśla, iż wciąż utrzymuje prawo do wystąpienia o koncesję wydobywczą ze złoża Siersza 2 w okresie najbliższych trzech lat.

Finansowy raport Balamary za półroczny okres funkcjonowania do 31 grudnia 2016 został upubliczniony przed dwoma tygodniami. Przypomnijmy, iż spółka planowała budowę kopalni w ciężkowickich lasach, co zostało energicznie  oprotestowane przez mieszkańców dzielnicy. Swe negatywne opinie na temat Raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji złożyła do katowickiego RDOŚ także gmina Jaworzno. W rezultacie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie uzgodnił pozytywnie wspomnianego raportu, lecz zażądał jego uzupełnienia w wielu zakresach.
W międzyczasie ministerstwo nie odnowiło spółce Carbon Investment (spółka zależna Balamary) koncesji na prowadzenie odwiertów badawczych na złożu Siersza 2, które znajdowało się w sferze zainteresowań spółki. Jednocześnie dotychczasowa koncesja na badanie złoża wygasła.
W półrocznym raporcie finansowym spółki skierowanym do udziałowców możemy przeczytać zapowiedź skupienia się na innych (bardziej perspektywicznych) projektach górniczych firmy – Sawin i Nowa Ruda przy odstąpieniu od kontynuacji prac badawczych na złożu Siersza 2.
„W raportowanym okresie Spółka przeniosła punkt nacisku z projektu Mariola i skierowała swe zasadnicze środki na projekty Sawin i Nowa Ruda ze względu na ich większą zasobność, skalę i spodziewany wyższy poziom zwrotu z inwestycji. Koncesja na badanie złoża dla projektu Mariola wymagała odnowienia, co dyktowało potrzebę znaczących inwestycji w odwierty. Zarząd Balamary uważa, iż przyszłe decyzje dotyczące wydobycia ze wspomnianego złoża nie wymagają dalszych prac wiertniczych, stąd ich kontynuowanie mogłoby zostać uznane za nieefektywne wydawanie środków finansowych. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania finansowe zarząd podjął decyzję , aby dopuścić do wygaśnięcia koncesji. Pozycja Spółki jest zabezpieczona w tym sensie, iż wciąż zachowuje prawo do wystąpienia o koncesję wydobywczą dla Marioli w okresie najbliższych trzech lat” – czytamy w raporcie.

Najnowsze

To Top