Bez kategorii

Nabór do przedszkoli jeszcze przez dwa tygodnie

Do 21 kwietnia br. mieszkańcy Jaworzna chcący wysłać swoje pociechy do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, mogą składać stosowne dokumenty w maksymalnie trzech placówkach na terenie naszego miasta. Rekrutacja dotyczy dzieci, które w ogóle nie korzystają obecnie z wychowania przedszkolnego lub w przedszkolu, do którego kandydują.

– Do 3 kwietnia, rodzice obecnych przedszkolaków składali na kolejny rok szkolny 2017/2018 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym miejskim przedszkolu, do którego ich dziecko uczęszczało – wyjaśnia Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. – Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na wolne miejsca, pozostałe po zamknięciu listy dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego.
Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
– Rodzice zapisując dziecko, mogą złożyć wnioski o przyjęcie w nie więcej niż trzech miejskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności, wskazanej w każdym wniosku – dodaje Zbigniew Mika.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (m.in. wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzącej oddziały przedszkolne.
Źródło: jaworzno.pl

Najnowsze

To Top