Bez kategorii

Ogród botaniczny w… Jaworznie

Przed miesiącem – 10 marca – dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs i prezydent Tadeusz Kaczmarek podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań, których celem będzie utworzenie w Jaworznie ogrodu botanicznego pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny „Arboretum”. Jaworznicki ogród botaniczny miałby szansę rozpoczęcia działalności jesienią bieżącego roku.

– Proponujemy, aby Śląski Ogród Botaniczny „Arboretum” w Jaworznie powstał na terenie 10 działek będących we władaniu gminy. Ich łączna powierzchnia wynosi prawie 73 hektary – prezentuje na mapie omawiany teren Marcin Tosza z Wydziału Ochrony Środowiska UM. – Ogród botaniczny objąłby obszar Parku Gródek, Remizę Leśną „Bucze”, zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci oraz skarpy oraz dno dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych, oczywiście z wyłączeniem terenów ośrodka nurkowego.
Dzięki sukcesywnej rekultywacji tych terenów prowadzonej przez gminę latami, a zwieńczonej ostatecznie rekultywacją wysypiska śmieci, mieszkańcy Jaworzna uzyskali fascynujący i atrakcyjny rekreacyjnie obszar. Okazuje się, że już wkrótce może on nabrać charakteru ogólnodostępnego ogrodu botanicznego – kolejnej atrakcji turystycznej Jaworzna.
– Ten teren już teraz jest niezwykle intrygujący zarówno pod względem bioróżnorodności jak i rzeźby terenu. Znajdziemy tu przecież zapierające dech w piersiach ściany dawnego wyrobiska, malowniczy wąwóz, uroczysko „Bucze”, a wreszcie wyniesione połacie łąkowe powstałe po rekultywacji dawnego wysypiska komunalnego – podkreśla Marcin Tosza. – Dzięki ustanowieniu tu ogrodu botanicznego i kontynuacji dalszych specjalistycznych prac odnowieniowych nastawionych na zachowanie bioróżnorodności, za kilka lat możemy doczekać się na tym obszarze jednego z najciekawszych pod względem przyrodniczym punktów na mapie regionu.
Głównymi zadaniami stawianymi przyszłemu Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu „Arboretum” w Jaworznie miałaby być ochrona i wspieranie zachowania różnorodności biologicznej roślin, prowadzenie badań naukowych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, a także gromadzenie kolekcji roślin.
Na terenie ogrodu udostępniano by do zwiedzania urządzone kolekcje roślin, a także zakłada się prowadzenie zajęć dydaktycznych dla zwiedzających wszystkich grup wiekowych. Miałby się on również stać miejscem zajęć terenowych dla studentów. Przede wszystkim obszar ogrodu botanicznego zyskałby na atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej dla mieszkańców.
Warto zauważyć, iż północna część naszego miasta konsekwentnie nabiera charakteru przyrodniczej ostoi i rejonu zdecydowanie rekreacyjnego. Jaworznicki ogród „Arboretum”, zrewitalizowana Sosina, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pagóry Ciężkowickie wkrótce mogą wyznaczać główne przystanki na rekreacyjnej mapie miasta. Oczywiście nie można zapominać o GEOsferze, która już teraz jest jedną z największych atrakcji turystycznych Jaworzna.


Patryk Bubła, Zastępca Dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego:
– Jaworzno w 2015 roku przystąpiło do Związku Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Zaczęliśmy wówczas współpracę przy utrzymaniu kolekcji botanicznej na obszarze GEOsfery. Niejako przy okazji tej współpracy dostrzeżony został bardzo duży potencjał innych obszarów na terenie Jaworzna – między innymi okolic Parku Gródek, dawnego kamieniołomu i rekultywowanego wysypiska komunalnego. Zaczęliśmy tam również wykonywać pewne prace pielęgnacyjne i odtworzeniowe. Konsultacje z naszymi przyrodnikami wskazały, że teren ten ma zadatki na przyszłe arboretum jako ciekawą opcję ochrony bioróżnorodności i formę obszaru rekreacyjnego.
Zadrzewienia uroczyska „Bucze” oraz koron wyrobiska już teraz stanowią cenną przyrodniczo ostoję. Tego nie chcielibyśmy zmieniać, więc poszlibyśmy w kierunku ogrodu botanicznego o charakterze arboretum. Planujemy zachowanie części ogrodu w stanie naturalnym i siedliskowym, natomiast część zostanie uzupełniona odmianami drzew i krzewów ozdobnych.
Wydaje mi się, że utworzenie ogrodu botanicznego wpłynęłoby znacząco na urozmaicenie tego obszaru i nadanie mu formy bardziej atrakcyjnej i rozwijającej się w przyszłości.
Musimy mieć świadomość, że atrakcyjny ogród botaniczny nie jest rzeczą, która powstaje szybko. Ten proces wymaga czasu, zwłaszcza w przypadku arboretum, gdyż związane jest to z wzrostem nowych egzemplarzy drzew i krzewów. Zapewne miną lata zanim wskazany teren nabierze swego docelowego charakteru i ściśle botanicznego wymiaru.

Najnowsze

To Top