Bez kategorii

Przetarg na infrastrukturę drogową Sosiny

We wtorek (11 kwietnia) Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na przebudowę infrastruktury drogowej wokół Sosiny, a właściwie jej części. To pierwszy przetarg związany z projektem kompleksowej rekultywacji akwenu oraz terenów przyległych.

Przetarg ogłoszony we wtorek nosi nazwę „Jaworzno: Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2”.
Nazwa długa, rozwinięta i sugerująca podział zadań drogowych na terenach wokół akwenu na etapy. W zakres zamówienia wchodzić ma przebudowa drogi dojazdowej do ośrodka od ul. Bukowskiej na długości 125 m oraz przebudowa zespołu parkingów wraz z układem drogowym w rejonie hotelu „Wodnik”. W bezpośrednim sąsiedztwie „Wodnika” przewidywanych jest 57 miejsc parkingowych.
Roboty drogowe mają być prowadzone już po wakacjach – w okresie od 4 września do 10 listopada. Wymagać bowiem będą zaangażowania ciężkiego sprzętu drogowego i budowlanego, który nieuchronnie zakłócałby korzystanie z Sosiny w pełni sezonu letniego.

Najnowsze

To Top