Bez kategorii

Trwa nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

Do przyszłego tygodnia mieszkańcy Jaworzna, którzy chcą wysłać swoje dzieci w roku szkolnym 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych i przedszkoli muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Wyniki rekrutacji znane będą w maju br.

Przedszkola
Do 21 kwietnia br. mieszkańcy Jaworzna chcący wysłać swoje pociechy do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018, mogą składać stosowne dokumenty w maksymalnie trzech placówkach na terenie naszego miasta. Rekrutacja dotyczy dzieci, które w ogóle nie korzystają obecnie z wychowania przedszkolnego lub w przedszkolu, do którego kandydują.
– Do 3 kwietnia, rodzice obecnych przedszkolaków składali na kolejny rok szkolny 2017/2018 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym miejskim przedszkolu do którego ich dziecko uczęszczało – wyjaśnia Zbigniew Mika, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. – Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na wolne miejsca, pozostałe po zamknięciu listy dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego.
Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
– Rodzice zapisując dziecko, mogą złożyć wnioski o przyjęcie w nie więcej niż trzech miejskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności, wskazanej w każdym wniosku – dodaje Zbigniew Mika.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego są dostępne w     każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Jaworzna, na rok szkolny 2017/2018

Klasy pierwsze szkół podstawowych
Do 20 kwietnia br. trwa również składanie wniosków o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Jaworzna pierwszoklasiści będą się uczyć w dwudziestu dwóch szkołach podstawowych.
Podczas Sesji Rady Miejskiej, 30 marca br. Rada Miejska przegłosowała nowy plan sieci miejskich szkół podstawowych oraz określiła granice obwodów tych szkół. Od dnia 1 września 2017 r. w Jaworznie funkcjonować będą dwadzieścia dwie szkoły podstawowe, to jest o siedem więcej niż obecnie.
– Zwiększenie liczby szkół podstawowych przyniosło w rezultacie nowe obwody szkolne i zmiany w obwodach dotychczasowych. Ważne jest by rodzice dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego (przyszłych pierwszoklasistów) ustalili, która szkoła jest szkołą obwodową dla ich dzieci. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumień przy przyjmowaniu dzieci do szkoły – mówi naczelnik Zbigniew Mika, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Szczegółowa informacja dotycząca obwodów poszczególnych szkół, czyli plan sieci szkół podstawowych w Jaworznie, jest dostępna w każdym miejskim przedszkolu, miejskiej szkole podstawowej, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego (Plac Górników 5) oraz na miejskiej stronie internetowej- www.jaworzno.pl.
– Nabór uczniów do klasy I odbywa się na tych samych zasadach do wszystkich dwudziestu dwóch szkół, niezależnie, czy są to szkoły dotychczas funkcjonujące, czy powstałe na skutek przekształcenia gimnazjów – dodaje Zbigniew Mika. – Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2017/2018, mieszkających poza obwodem danej szkoły.

Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Prezydenta Miasta:
– Rok szkolny 2017/2018, będzie kolejnym w polskiej edukacji w którym wprowadzane są zmiany jej funkcjonowania. Jaworznianie będą mogli zdecydować czy ich sześcioletnie dzieci pójdą do szkoły podstawowej czy zostaną w przedszkolu. Wybiorą szkołę dla swoich siedmioletnich dzieci, które zgodnie z ustawą oświatową rozpoczną naukę w klasach pierwszych, w 22 szkołach podstawowych na terenie miasta. Ponadto będą mogli zapisać swoje dzieci do przedszkoli. Ilość rozwiązań i scenariuszy jest większa niż w latach ubiegłych. Jaworznickie placówki są dostosowywane do nowego prawa i rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że w tych wszystkich zmianach najważniejsi są dla nas najmłodsi jaworznianie.

Najnowsze

To Top