Bez kategorii

„WF na 100%” – program przynosi efekty

Zakończyła się czwarta edycja programu „WF na 100%”. Wyniki pokazują, że przynosi on spodziewane efekty – wśród jaworznickiej młodzieży gimnazjalnej znacząco wzrosła frekwencja i aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. To w największej mierze zasługa nauczycieli, którzy potrafią zmotywować swych podopiecznych.

Program „WF na 100%” był pomysłem prezesa ZLO Jacka Nowaka, który w ten sposób pragnął promować aktywność fizyczną wśród młodzieży szkolnej. Duch rywalizacji między gimnazjami biorącymi udział w przedsięwzięciu miał skłonić uczniów do aktywniejszego udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Nie od dziś wiadomo, iż spora grupa młodzieży lekceważy WF, znajdując byle powód, aby nie uczestniczyć w zajęciach. A to brak stroju, a to migrena, a to przeziębienie lub ból zęba. Program stanowił również wyzwanie dla nauczycieli, bo to na nich spoczywa zadanie organizowania zajęć w sposób na tyle atrakcyjny, by zachęcić uczniów do aktywnego w nich uczestnictwa.
Organizatorem „WF-u na 100%” jest stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto, przy współpracy z Zespołem Lecznictwa Otwartego, Urzędem Miejskim i jaworznicką stacją Sanepidu. Po czwartej edycji, której podsumowanie odbyło się w środę (26 kwietnia), wiadomo już, że program się sprawdził. Frekwencja i aktywność na zajęciach wychowania fizycznego w ośmiu rywalizujących gimnazjach znacząco wzrosła. W gimnazjach, które stanęły w tegorocznej edycji na podium wynosiła ona sporo ponad 80%. A to oznacza, że odpowiadała ona ogólnemu poziomowi absencji na wszystkich zajęciach, czyli  uczniowie opuszczali lekcje WF-u wówczas, gdy w ogóle byli nieobecni w szkole z powodu choroby.
Wszystkie biorące udział w programie szkoły otrzymały vouchery do wykorzystania w hurtowni sprzętu sportowego, dzięki czemu wyposażenie ich sal gimnastycznych się wzbogaci. Najlepszymi wynikami aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego popisały się w kolejności: Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 9 oraz Gimnazjum nr 1.
Z uwagi na osiągnięte efekty „WF na 100%” będzie kontynuowany, mimo zmiany ustroju szkolnego i wygaszania gimnazjów. W przyszłym roku szkolnym ruszy on w nowej formule dostosowanej do warunków szkół podstawowych.

Jacek Nowak, prezes ZLO:
– Myślę, że sukces programu wynika z konsekwencji w działaniu oraz z tego, że stanowił on odpowiedź na sygnały docierające od nauczycieli. Oczywiście teraz musimy przemyśleć nową formułę, która będzie miała szansę sprawdzić się w szkołach podstawowych. Sądzę, że należałoby położyć mniejszy nacisk na statystykę, choć frekwencja oczywiście jest ważna, ale skupić się na wzbogaceniu form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – oczywiście w zgodzie z podstawą programową. To będzie wyzwanie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz metodyków.
Uważam również, iż w konsultacji z lekarzami oraz na podstawie statystycznych danych medycznych z terenu miasta powinniśmy mocniej adresować program do konkretnych grup wiekowych dzieci. Choćby biorąc pod uwagę ostatnie nasze badania dotyczące nadwagi i wynikającego z niej ryzyka cukrzycy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Mariusz Kowalski, metodyk wychowania fizycznego:
– Frekwencja znacząco wzrosła. Widzę to w szkole, gdzie sam uczę, ale także w pozostałych gimnazjach biorących udział w programie. Oczywiście zawsze trafią się uczniowie, którzy nie chcą ćwiczyć, lecz jest ich coraz mniej. Jeżeli uda się ich zaangażować, zaczynają znajdować przyjemność w aktywności fizycznej. Przykład przychodzi zawsze z góry, dlatego to nauczyciel powinien świecić przykładem i pokazywać, że sport jest atrakcyjną formą spędzania czasu.
Program nauczania nas tu wspiera, ponieważ daje nam wybór elementów gier sportowych właściwie z całego świata. Pozwala nam również na odświeżenie naszych starych tradycyjnych gier – choćby „zośki”, gry w gumę, tradycyjnego polskiego palanta. Możemy wykorzystywać trening taneczny, różne rodzaje treningu indywidualnego, bardzo obecnie popularny cross-fit, elementy samoobrony. To wszystko pomaga w urozmaiceniu zajęć tak, aby każdy uczeń znalazł dla siebie coś ciekawego. Program nauczania jest tak skrojony, żeby nauczyciel mógł wprowadzać różne formy aktywności sportowej i rekreacyjnej, a przyświeca temu jeden podstawowy cel – zaszczepienie u ucznia upodobania do treningu, sportowej rywalizacji i aktywnego, zdrowego stylu życia. Nasz „WF na 100%” zbiega się z tymi założeniami i stanowi także dodatkowy bodziec dla nauczycieli do urozmaicania zajęć.
Wkrótce podczas konferencji w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym będę przedstawiał założenia programu „WF na 100%” oraz omawiał jego efekty. Sądzę, że warto podzielić się naszymi doświadczeniami z nauczycielami w innych miastach i promować dobre praktyki.

Najnowsze

To Top