Bez kategorii

Rusza nabór wniosków na mieszkania w wieżowcu SŁONECZNA

Już wkrótce ruszają zapisy na nowe mieszkania w realizowanym przez JTBS wieżowcu SŁONECZNA na osiedlu Podwale w Jaworznie.

W kwietniu ruszyły prace budowlane, których celem jest wykonanie ośmiopiętrowego wieżowca na bazie istniejącego pawilonu handlowego SŁONECZNA. Inwestycja, od momentu ujawnienia jej koncepcji , cieszy się bardzo dużym zainteresowanie. Pracownicy JTBS codziennie udzielają informacji na ten temat chętnym na objęcie nowego mieszkania na wynajem w tej lokalizacji, jednak do tej pory miały one bardzo ogólny charakter. W najbliższy poniedziałek na stronie www.jtbs.jaw.pl zostanie zaprezentowany regulamin wynajmu mieszkań wraz z wzorem wniosku aplikacyjnego. W stosunku do poprzednich lat zmianie ulegają zasady składania dokumentów przez zainteresowanych.
„W ostatnich naszych inwestycjach, jednym z czynników decydujących o przydziale mieszkania na wynajem, był moment złożenia wniosku. Taka sytuacja powodowała to, że na kilka dni przed terminem rozpoczęcia zapisów w siedzibie naszej spółki ustawiały się kolejki. Dziś chcemy tego uniknąć i ustaliliśmy kilkutygodniowy termin na przyjmowanie dokumentów. O kolejności wyboru mieszkań zadecyduje publiczne losowanie.” – tłumaczy Janusz Łach Prezes Zarządu JTBS.
Spośród wniosków, które zostaną pozytywnie sklasyfikowane przez komisję Mieszkaniową zostaną utworzone trzy listy osób uprawnionych do najmu mieszkania z których:
1) LISTA A1 obejmuje wszystkie osoby, pozostające w związku małżeńskim, wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przez które rozumie się:
– małoletnie dziecko,
– dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe;
2) LISTA A2 obejmuje osoby wychowujące dziecko własne bądź przysposobione, ale nie pozostające w związku małżeńskim;
3) LISTA B – obejmuje wnioskodawców nie spełniających kryterium przydziału do LISTY A1 i A2.
Szczegóły dotyczące zasad przydziału mieszkań są określone w regulaminie oddawania w najem lokali mieszkalnych zlokalizowanych w części mieszkalnej przebudowanego pawilonu handlowego „SŁONECZNA” przy ul. Glinianej 12 w Jaworznie, będącego własnością Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., który będzie udostępniony na stronie www.jtbs.jaw.pl .
Przypomnijmy, w wieżowcu mieszkalno-usługowy SŁONECZNA powstanie 49 mieszkań kategorii M-1, M-2, M-3 oraz M-4 o powierzchniach od 30,53 m2 do 69,11 m2, każde z  przynależną komórką lokatorską na pierwszym piętrze. W zmodernizowanym budynku znajdzie się także garaż wielostanowiskowy, a w otoczeniu od południowej strony zlokalizowany zostanie plac zabaw, natomiast od zachodniej – strefa seniora. W ramach inwestycji JTBS przeprowadzi termomodernizację usługowej części obiektu.
Jaworznickie TBS Sp. z o. o. szacuje, że partycypacja w kosztach budowy wyniesie 950 zł/m2, opłata miesięczna (brutto) za parking w garażu wielostanowiskowym – 80,00 zł, a czynsz miesięczny (bez mediów) – 11,90 zł/m2. Najemcy muszą się także liczyć z obowiązkiem wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotność czynszu. W zamian lokatorzy otrzymają klucze do wykończonych mieszkań, gdzie kolorystykę drzwi, płytki oraz panele podłogowe sami wybierają z udostępnionych próbników. Dodatkowo każde mieszkanie będzie wyposażone w białą armaturę (w tym w zależności od projektu wanna lub kabina prysznicowa), a w kuchni będzie do wyboru płyta ceramiczna z piekarnikiem wolnostojąca lub do zabudowy. JTBS zakłada, że inwestycja zostanie zakończona do 30 czerwca 2018 r.

Najnowsze

To Top