Bez kategorii

Prace na ul. 700 lecia

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się kolejny etap prac związanych z przebudową ulicy 700 lecia. W roku poprzednim zrealizowany został wcześniejszy etap zadania, obejmujący swym zakresem przebudowę na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Kunickiego. Łączna długość przebudowywanej wtedy drogi to ok 300 metrów.

Tegoroczny zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z wyróżnieniem skrzyżowań. Roboty dotyczą fragmentu od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej o długości prawie 600 metrów. Na tym odcinku zbudowane zostanie odwodnienie. Oświetlony zostanie również odcinek od stacji transformatorowej „BAGNO” przy ul. Koszutskiej do ul. Drabowe Bagno.
Prace, które powinny zakończyć się do 17 listopada 2017 r. wykonuje firma TRANZIT Sp. z o. o.

Najnowsze

To Top