Bez kategorii

VI Festiwal Piosenki Ludowej „Czerwone Korale” w Archetti

W czwartek, 18 maja 2017 r., w „Archetti” w Jaworznie miało miejsce wspaniałe artystyczne wydarzenie sezonu, którym był VI Festiwal Piosenki Ludowej „Czerwone Korale”. Chociaż impreza ta organizowana jest już od lat pięciu, to w tym roku miała ona szczególne wydanie. Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, która była jej organizatorem, zmieniając rangę konkursu, przekształciła go z miejskiego na regionalny. Zespoły i soliści uczestniczący w Festiwalu reprezentowali miasta wchodzące w obszar Śląska i Małopolski.

W imprezie wzięło udział ogółem 16 zespołów i 6 solistów, konkurujących w tychże kategoriach. Szczegóły dotyczące występujących, nazwy grup i nazwiska solistów, umieściliśmy na portalu społecznościowym Facebook Archetti.
Rozpiętość wiekowa uczestników była dość szeroka, od gimnazjalistów po osoby dorosłe. Każdy z uczestników mógł zaprezentować po dwa utwory, jeden oryginalny ludowy, drugi natomiast dopuszczał swobodę tekstu i interpretacji, lecz z zabarwieniem folklorystycznym. Zasady regulaminowe w kwestii strojów były dość restrykcyjne, każdy z występujących musiał zaprezentować się na scenie w stroju ludowym (dowolnego regionu), tudzież jego folklorystyczną stylizacją.
Ranga i poziom artystyczny Festiwalu zostały także podniesione poprzez fachowych jurorów oceniających występy. W skład jury weszli zatem: Andrzej Zaczkowski – przewodniczący, kierownik muzyczny Akademickiego Zespołu Tańca „Dąbrowiacy” przy Politechnice Śląskiej, Barbara Stelmach choreograf Akademickiego Zespołu Tańca „Dąbrowiacy” , Urszula Warszawska-Adamczyk teatrolog, Zastępca Dyrektora Teatru Sztuk .
Celem organizowania tego typu konkursów jest zawsze kultywowanie, ocalenie od zapomnienia i upowszechnianie kultury ludowej. Ponadto zamierzeniem organizatora była promocja regionu i samego miasta Jaworzna, a także wymiana doświadczeń muzycznych jej uczestników.
Festiwal „Czerwone Korale” zorganizowany w tym roku po raz szósty, jest wydarzeniem szczególnym w życiu artystycznym naszego miasta. Jaworzno leżące na styku Śląska i Małopolski, adoptuje tradycje, obyczaje oraz gwarę obydwóch regionów w równym stopniu. Teren miasta należący przez wielki do Małopolski, organizacyjnie w województwie śląskim od lat siedemdziesiątych, został ubogacony śląską kulturą poprzez tą właśnie przynależność.
Czwartkowa impreza, o której piszemy była wyjątkowo piękna w swojej formie i treści. Wysoki poziom artystyczny jej wykonawców oraz barwne stroje ludowe złożyły się na tą właśnie wyjątkowość. „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, jako jej organizator, ma dalekosiężne plany dotyczące Festiwalu, pragnie dalszego podnoszenie jego rangi i terytorialności. Mając na uwadze jakie miejsce w hierarchii ważności ma historia i tradycja, tego typu wydarzenia artystyczne są wartością samą w sobie. Cieszy ogromnie fakt, iż coraz więcej młodych ludzi garnie się do ludowych grup śpiewaczych i tanecznych. Folklor ma zatem swoich miłośników i naśladowców, a artystycznie stylizowany staje się modny i „trendy”, a to cieszy podwójnie. Poniżej podajemy wyniki konkursu.

W kategorii zespoły komisja przyznała następujące nagrody:
Miejsce I: Zespół Śpiewaczy „Leśniaki”, Siewierz;
Miejsce II: Chóry Łączone „Czerwono-Czarni”, Mysłowice ex aequo Zespół Pieśni i Tańca „Gołowianie”, Dąbrowa Górnicza;
Miejsce III: Zespół Śpiewaczy „Dąbie”, Gródków ex aequo Zespół Śpiewaczy „OD DO”, Preczów;
Wyróżnienie: „Dziećkowiczanki”, Mysłowice ex aequo „Zipnotics”, Jaworzno.

W kategorii soliści komisja przyznała następujące nagrody:
Miejsce I: – nie przyznano
Miejsce II: – nie przyznano
Miejsce III: Ewa Drożniak, Iwanowice;
Wyróżnienie: Przemysław Niemczyk, Chełmek.

Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom, ich kierownikom artystycznym, osobom odpowiedzialnym za występy, jurorom, publiczności oraz zapraszają na następny Festiwal „Czerwone Korale” już za rok.

Najnowsze

To Top