Bez kategorii

Mieszkanie za remont – aż 50 lokali

Nowy program, z którym ruszył Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych daje szanse wynajmu mieszkania z zasobów komunalnych w zamian za przeprowadzenie jego remontu. Od czasu ogłoszenia naboru wniosków (14 czerwca) przed siedzibą MZNK tworzą się kolejki zainteresowanych. Nabór będzie trwał do 14 lipca.

Program „Mieszkanie za remont” cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna. Wiele osób pyta, kto może starać się o przydział takiego mieszkania. Poniżej za MZNK publikujemy kryteria, które należy spełnić, aby ubiegać się o zakwalifikowanie do programu.
O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkanie za remont” mogą ubiegać się osoby, które:

  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 1.150,00 zł do 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i powyżej 1.800,00 zł do 4.000,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym (kwoty brutto). Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania;
  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dysponuje aktualnie 50 mieszkaniami w różnych lokalizacjach Jaworzna (np. Azot, Gagarina, Matejki i in.), które nadają się do remontu i zostały przeznaczone jako zasób udostępniony w programie „Mieszkanie za remont”.
Zainteresowani znajdą tu zarówno niewielkie mieszkania 1-pokojowe o powierzchni między 30 a 40 m2, jak i lokale o dwukrotnie większej powierzchni. Stawka czynszu waha się w zależności od lokalizacji od 3,47 zł/m2 do 5,78 zł/m2.
Część mieszkań w programie „Mieszkanie za remont” wymaga malowania ścian, wymiany armatury, stolarki okiennej i drzwiowej oraz nowych wykończeń podłogi (renowacja powinna się zamknąć w kwocie ok. 16 tys. zł). Spora jednak liczba to lokale kwalifikujące się do remontu kapitalnego z wymianą instalacji elektrycznej lub wyburzeniami starych pieców kaflowych włącznie. Te modernizacje mogą wymagać większych nakładów finansowych.
Pełen wykaz dostępnych w programie mieszkań znajduje się na stronie internetowej www.mznk.jaworzno.pl.

Najnowsze

To Top