Bez kategorii

Hyperloop w Jaworznie – podpisano list intencyjny

W środowe przedpołudnie (28 czerwca), w błysku fleszy i przed mikrofonami ogólnopolskich mediów, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert podpisał list intencyjny z Prezesem spółki EUROLOOP Markiem Gutt-Mostowym w sprawie współpracy przy budowie pierwszego w Europie pełnowymiarowego toru testowego hyperloop. Testy rewolucyjnego środka transportu miałyby być przeprowadzane na odcinku między Gigantem a Szczakową, w miejscu gdzie niegdyś przebiegała linia kolejowa.

Przypomnijmy, iż hyperloop jest innowacyjnym systemem transportu, który opisał Elon Musk. W zamkniętej tubie o ciśnieniu obniżonym do wartości podobnej jak na wysokości 10 km, poruszają się transportowe kapsuły napędzane zmiennym polem elektromagnetycznym. Dzięki redukcji oporów toczenia, a przede wszystkim oporów aerodynamicznych, kapsuły mogą rozwijać prędkość do 1.223 km/h. Redukcja oporów sprawia, iż przynajmniej teoretycznie hyperloop stanowić ma jeden z najtańszych w eksploatacji środków transportu.
– Koncept transportu wewnątrz tuby o obniżonym ciśnieniu, z punktu widzenia fizyki jest najsensowniejszym rozwiązaniem, które można zastosować, po to aby zmniejszyć wydatek energetyczny, a zatem koszty związane z przewożeniem dóbr, towarów i osób – wyjaśniał Marek Gutt-Mostowy, prezes EUROLOOP. – Nie chcę żeby ktokolwiek miał złudzenia, że hyperloop w przeciągu kilku nadchodzących lat będzie wozić pasażerów na regularnych trasach. To się nie zdarzy, choćby z powodów legislacyjnych. To co można zrobić na dzień dzisiejszy, to jest przewóz towarów. Właśnie na tym zagadnieniu w spółce EUROLOOP się skupiamy. To znajduje swą analogię w cyklu rozwojowym kolei. Kolej w początkowym okresie swego istnienia również przewoziła wyłącznie towary. Dopiero z biegiem czasu dopuszczono przewozy pasażerskie.
Zgodnie z podpisanym w środę listem intencyjnym strony porozumienia podejmą współpracę przy projekcie budowy odcinka hyperloop i testowania tego nowatorskiego rozwiązania. Miasto zaproponowało lokalizację testowej tuby o długości do 5 km na obszarze między Gigantem a Szczakową w miejscu dawnego przebiegu linii kolejowej.
– Teren pod tor testowy spełnia wszystkie nasze kryteria i mam nadzieję, że w wyniku przebiegu dalszych badań uda się doprowadzić, aby ten tor powstał właśnie w Jaworznie – deklarował Marek Gutt-Mostowy. – Jaworzno zaskoczyło mnie swoją innowacyjnością w skali nie tyle Polski, co świata. Jestem bardzo wielkim zwolennikiem elektromobilności i bardzo mnie ucieszyło, że jest taki samorząd w Polsce, który rzeczywiście tego typu rozwiązania promuje i wprowadza – dodał szef EUROLOOP.
Pomyślność badań nad hyperloop, które mają szanse przebiegać w naszym mieście, może przynieść rewolucję transportową o poważnych następstwach nawet dla geopolityki. Choć na początku hyperloop miałby być używany na krótkich odcinkach np. w spedycji kontenerów z portów morskich do dużych centrów logistycznych, zastosowanie na większą skalę może otworzyć Nowy Jedwabny Szlak. Z symulacji ekonomicznych wynika bowiem, że transport towarów z Azji (głównie Chin) przez Europę za pomocą hyperloop, a następnie drogą morska na wschodnie wybrzeże USA, byłby szybszy i tańszy niż tradycyjną drogą morską przez Kanał Panamski. Oczywiście szlak taki miałby swój naturalny przebieg przez Polskę. Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku Chiny oficjalnie potwierdziły, że pracują nad koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku (w Chinach określany nazwą „Jeden Pas Jedna Droga”), jednakże z zastosowaniem konwencjonalnych środków transportu.
Podpisanie środowego porozumienia otwiera kolejny etap w rozwoju naszego miasta, potwierdzający aspiracje Jaworzna, aby dołączyć do technologicznie najbardziej rozwiniętych miast opartych na wiedzy (smart-city). Może nas również pozycjonować jako jedno z czołowych miast pod względem innowacji.


Prezydent Paweł Silbert:
– Marzę o tym, by data 28 czerwca 2017 roku – dzień podpisania naszego porozumienia – miała przełomowe znaczenie dla przyszłości transportu na świecie. Jaworzno zaczyna być traktowane jako jedno z istotnych miejsc na mapie Polski w zakresie elektromobilności. Dlaczego zatem nie u nas miałaby rozpocząć się rewolucja transportowa związana z hyperloop? Szczycimy się tym, że w Jaworznie powstała pierwsza Polska kopalnia węgla kamiennego i pierwsza Polska elektrownia, która zasilała miasto Kraków. To dziedzictwo, które nas bardzo zobowiązuje. Dlatego chcemy aktywnie brać udział w kolejnych przełomach technologicznych, które mogą zmienić nasz świat w przyszłości. Dzisiaj podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy testowego toru hyperloop w Jaworznie sprawia, że stajemy u progu wielkiej rewolucji transportowej nie jako obserwatorzy, ale jako aktywni uczestnicy tego procesu.

Najnowsze

To Top