Bez kategorii

Jaworznicki szpital na liście

We wtorek (27 czerwca) Śląski Oddział NFZ opublikował listę szpitali w województwie śląskim, które zakwalifikowane zostały do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali). W całym województwie do sieci trafiło 75 szpitali, w tym Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie jako szpital II stopnia. Ta informacja, jak również informacja o kondycji finansowej jaworznickiego szpitala zapewne interesuje większość mieszkańców Jaworzna. A czy ma jakiekolwiek znaczenie dla radnych?

Szpital zakwalifikowany do sieci
Dyrektor jaworznickiej placówki – dr n. med. Józef Kurek – już podczas posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjno-Doradczej przy Pośle RP Dariuszu Starzyckim przed dwoma tygodniami zapowiadał, iż Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie kwalifikuje się do systemu sieci szpitali i uzyska on stopień referencyjny szpitala II stopnia.
Oficjalne potwierdzenie tej informacji nastąpiło z dniem 27 czerwca, kiedy to dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Jerzy Szafranowicz przedstawił na konferencji w urzędzie wojewódzkim ostateczną listę placówek wchodzących w skład systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Wśród 75 szpitali w województwie śląskim, w sieci szpitali znalazł się Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie (rzeczywiście jako szpital II stopnia).
Szpitale sieciowe nie będą brały udziału w konkursach na udzielanie świadczeń zdrowotnych, lecz będą otrzymywały fundusze na leczenie w postaci ryczałtu. Umowy z tymi szpitalami będą podpisywane na okres 4 lat. Właśnie do szpitali sieciowych w trybie bezkonkursowym popłynie 93% ze wszystkich środków przeznaczonych na leczenie szpitalne. Pozostałe 7% zostanie rozdysponowane w konkursach między placówki, które do sieci się nie zakwalifikowały.
– Idea, żeby wyznaczyć źródło pewnego finansowania była bardzo słuszna. Daje ona perspektywę trwałości finansowania, która umożliwi lepsze planowanie oraz otworzy pewne możliwości rozwojowe dla szpitali. To jest element, którego dotychczas brakowało i szpitale funkcjonowały w niepewności jutra – wskazywał przed dwoma tygodniami dr Józef Kurek.

Skandaliczna postawa radnych
Zbieg okoliczności sprawił, iż w dniu, gdy dyrektor śląskiego NFZ prezentował listę szpitali sieciowych, jaworzniccy radni mieli obradować na temat sytuacji finansowej naszego miejskiego szpitala. W porządku obrad znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego jaworznickiego szpitala za rok 2016 oraz przyjęcie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki.
Zatem niemal równolegle, gdy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim trwała konferencja dyrektora Szafranowicza w sprawie kluczowej dla przyszłości finansowania szpitali w województwie, radni mieli prowadzić dyskusję na temat sytuacji finansowej szpitala w Jaworznie.
Jak wyglądała ta dyskusja? Otóż, gdy Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Więckowski otworzył dyskusję w sprawie sprawozdania finansowego szpitala, głos zabrał radny Krzysztof Lehnort (JPO) i zauważył, iż… radni opozycji nie zostali zaproszeni do komisji, które wybierają dyrektorów szkół i przedszkoli. Rozpętała się kilkuminutowa dyskusja, na temat udziału opozycji we wszelkich komisjach, zahaczając o szpital jedynie w aspekcie braku przedstawiciela opozycji w Radzie Społecznej placówki (na początku kadencji opozycja otrzymała taką propozycję, lecz z niej nie zechciała skorzystać – radna Sikora wycofała swą kandydaturę). Przewodniczący Wiesław Więckowski bezskutecznie przypominał radnym, iż aktualnym punktem obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala, a do tej kwestii nikt się nie odnosi.
Nie chce się wręcz wierzyć, że w przededniu reformy służby zdrowia, która całkowicie ma zmienić model finansowania placówek, co więcej w dniu, gdy miało dojść do oficjalnej weryfikacji czy jaworznicki szpital znalazł się w systemie sieci szpitali i czy będzie miał zapewnione finansowanie, radni  zignorowali kwestię jego kondycji ekonomicznej i wyniku finansowego na koniec 2016 roku! Nikt nie pokusił się o zadanie pytania, jak szpital będzie funkcjonował po reformie i czy w ogóle będzie funkcjonował? Co zmiana sposobu finansowania i zakwalifikowanie do sieci szpitali znaczy dla jaworznickiej placówki i jaka będzie sytuacja jaworznickich pacjentów? Przecież to pierwsze zagadnienia, które przychodzą do głowy w tym zwrotnym dla polskiej służby zdrowia momencie. Czy stołki w komisjach dla opozycji są ważniejsze niż sytuacja szpitala (i pacjentów) w trakcie wdrażania reformy służby zdrowia? To skandalicznie lekceważące podejście do poważnego zagadnienia budzi ogromny niesmak.
Podobne odczucie musiał mieć najwyraźniej prezydent Paweł Silbert, który włączył się do dyskusji. – Jesteśmy w punkcie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2016 rok, a o czym w ogóle Państwo rozmawiają? Nie macie Państwo poczucia, że to jest nieprzyzwoite? Kompletnie nikt się nie wypowiedział na temat sprawozdania finansowego szpitala! – mówił oburzony prezydent. – Świetnie się to lokuje w kontekście troski, którą Państwo wyrażali o zdrowie mieszkańców i szpital. Świetnie to Państwo tutaj pokazujecie, jak wam na tym zależy – zwracał się w stronę opozycji.
Był to jednak głos wołającego na puszczy. Kolejne długie minuty musieliśmy wysłuchiwać słownych połajanek i „osobistych wycieczek” radnych oraz utyskiwań na skład osobowy komisji (tym razem rewizyjnej). Cierpliwość stracił w końcu przewodniczący Wiesław Więckowski i wniósł o zamknięcie dyskusji.
– Nie wiem czy ktokolwiek z Państwa zauważył w sprawozdaniu finansowym, że na rok 2016 planowana była strata na poziomie prawie 6 mln zł, tymczasem udało nam się zakończyć wspomniany rok zyskiem. Chciałabym co roku móc przynosić takie informacje – mówiła Gabriela Rokitowska, zastępca dyrektora szpitala.
Jaworznicki szpital uzyskał również w systemie IOWISZ pozytywną ocenę wniosków o budowę i wyposażenie hybrydowej, szóstej sali operacyjnej oraz na wymianę aparatury w postaci USG, RTG i tomografu komputerowego.

Najnowsze

To Top