Bez kategorii

Dwoje jaworznian odznaczonych

Dwoje jaworznian – Lucyna Pluta i Andrzej Kościański – zostało odznaczonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską honorową odznaką „Primus in Agendo”. Wręczenie odznaczenia nastąpiło 28 czerwca w siedzibie ministerstwa.

Odznaką „Primus in Agendo” („Pierwszy w Działaniu”) honorowane są osoby, organizacje oraz instytucje szczególnie zasłużone na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.
W bieżącym roku wśród 51 odznaczonych znalazło się dwoje przedstawicieli Jaworzna, o których odznaczenie wnioskował poseł Dariusz Starzycki. Ministerstwo uznało zasługi dwojga mieszkańców naszego miasta i przyznało im tytuły i odznaczenia „Primus in Agendo”.
Pani Lucyna Pluta otrzymała odznaczenie za działalność w zakresie polityki społecznej. Od 2011 roku jest ona prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich koło nr 18 przy Diecezji Sosnowieckiej. Jest również przewodniczącą parafialnego Zespołu „Caritas” przy parafii św. Krzyża w Jeleniu. Pani Lucyna organizuje i bierze udział w programach charytatywnych, które są skierowane najczęściej do najuboższych rodzin. Jej główne działania obracają się wokół wspierania rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych.
Pan Andrzej Kościański odznaczony został natomiast za działalność na rzecz lokalnego rynku pracy. Od wielu lat jest on prezesem Stowarzyszenia Kupców „Manhattan Podłęże”, a jego główna sfera działalności obejmuje wspieranie drobnej przedsiębiorczości. Pan Andrzej dał się również poznać jako organizator i współorganizator cyklicznych akcji charytatywnych na terenie Jaworzna oraz hojny darczyńca.
Pani Lucyna Pluta odebrała ministerialne odznaczenie podczas uroczystości w Warszawie, pan Andrzej Kościański nie mógł w nich niestety osobiście uczestniczyć.
Odznaczonym jaworznianom gratulujemy i prosimy, aby nie ustawali w swej działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Najnowsze

To Top