Bez kategorii

Nowe boisko na „Victorii”

W poniedziałek (10 lipca) ogłoszono przetarg na budowę piłkarskiego centrum szkoleniowego na terenie kompleksu Stadionu Miejskiego „Victoria”. Powstanie tu kolejne pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej i możliwością wydzielenia dwóch piłkarskich boisk treningowych. Całkowitej renowacji poddane zostaną również korty tenisowe.

Nowe boisko powstać ma w północnej części terenów zajmowanych przez kompleks „Victorii”, graniczących bezpośrednio z ul. Braci Gutmanów. W tym miejscu znajduje się obecnie wjazd i droga wewnętrzna prowadząca na płytę boiska głównego, korty tenisowe oraz spora połać niezagospodarowanego nieużytku często wykorzystywana jako nieformalny parking.
Jest to obszar o powierzchni około 14 tys. m2 i wymiarach z powodzeniem umożliwiających umieszczenie tu pełnowymiarowego boiska piłkarskiego (poprzecznie w stosunku do boiska głównego). Taki był też zamysł pomysłodawców budowy kompleksu treningowego na „Victorii” – radnych Nikodema Motyki i Sebastiana Pyci.
Projekt wykonawczy zakłada zatem budowę w tej dotychczas słabo zagospodarowanej części terenu sportowego, boiska piłkarskiego o wymiarach 100 m na 60 m (wymiary pola gry) pokrytego nawierzchnią z trawy syntetycznej trzeciej generacji (nawierzchni zgodnej z certyfikatem FIFA 2 Stars). Projektant założył również wydzielenie w ramach tego pełnowymiarowego boiska dwóch mniejszych (56m x 26m) boisk treningowych z przenośnymi i instalowanymi do podłoża bramkami.
Oprócz tego całkowicie zmodernizowane zostaną korty tenisowe. Zamiast trzech dotychczasowych, niemal od podstaw zostaną odtworzone dwa korty o certyfikowanej przez ITF nawierzchni z mączki ceglanej oraz systemem odwadniania.
Założenie uzupełniać ma jednokondygnacyjny pawilon socjalno-sanitarny, plac wielofunkcyjny (np. do ćwiczeń i rozgrzewki) oraz odrębne trybuny dla widzów. Kompleks posiadał będzie sztuczne oświetlenie, umożliwiające użytkowanie po zmroku.
Oczywiście likwidacji ulegnie dotychczasowy wjazd od strony ul. Gutmanów. Zastąpi go nowy wjazd od ul. Krakowskiej wraz z drogą wewnętrzną umieszczoną pomiędzy głównym boiskiem a boiskiem treningowym. Uda się tu również wygospodarować 27 miejsc parkingowych.
Po wykonaniu inwestycji, co ma nastąpić do końca czerwca 2018 roku, Stadion Miejski „Victorii” stanie się piłkarskim centrum szkoleniowym z prawdziwego zdarzenia – kompleksem dysponującym profesjonalną infrastrukturą treningową.
Otwarcie ofert w ogłoszonym w poniedziałek (10 lipca) przetargu odbędzie się 26 lipca.


Nikodem Motyka, radny Rady Miejskiej:
– Bardzo się cieszę, że władze miejskie w pełni poparły ideę budowy piłkarskiego centrum szkoleniowego na stadionie „Victorii” i do rozpoczęcia inwestycji dojdzie jeszcze w bieżącym roku. Odczuwam również osobistą satysfakcję, gdyż był to nasz wspólny pomysł zgłoszony z radnym Sebastianem Pycią i wpisuje się on w program, który jaworznickim wyborcom zaproponował PiS oraz JMM.
Bardzo potrzebowaliśmy w Jaworznie tego typu obiektu, który zdecydowanie usprawni proces szkolenia piłkarskiej młodzieży, a także wspomoże treningi jaworznickich drużyn seniorskich. Braliśmy udział w koncepcyjnych pracach na etapie projektowania obiektu i przekazywaliśmy projektantowi uwagi jaworznickich środowisk piłkarskich. Stąd na przykład zastosowanie nawierzchni z sztucznej trawy, która umożliwi bezpieczne i komfortowe prowadzenie treningów w okresie zimowym, czy wariant wydzielenia dwóch mniejszych boisk, dzięki czemu treningi lub gry turniejowe będą mogły odbywać się równolegle.
Na obrady Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej, której przewodniczę, zaprosiłem w lutym jaworznickich trenerów i przedstawiliśmy im już pełen, gotowy projekt kompleksu. Spotkał się on z samymi pozytywnymi ocenami środowiska piłkarskiego. Teraz pozostaje nam wszystkim czekać na rozstrzygnięcia przetargowe i realizację inwestycji.

Najnowsze

To Top