Bez kategorii

Nowy okres świadczeń Rodzina 500+

Już za dwa tygodnie – 1 sierpnia – rozpocznie się przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+. Realizatorem programu w Jaworznie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski będzie można składać w dwóch lokalizacjach MOPS – przy ul. Grunwaldzkiej 235 i Północnej 9B.

W kwietniu minął rok od wprowadzenia przez rząd PiS programu Rodzina 500+. Wydłużony pierwszy okres świadczeniowy upływa 30 września bieżącego roku. Od 1 października rozpoczyna się już regularny – 12-miesięczny – nowy okres wypłacania świadczeń wychowawczych. Oczywiście, aby się o nie ubiegać, należy złożyć stosowny wniosek w Dziale Świadczeń Wychowawczych MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 235 lub w siedzibie MOPS przy ul. Północnej 9B (pokoje 314 i 316). Wnioski można będzie składać również drogą elektroniczną przez internet za pomocą portali Empatia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) ewentualnie poprzez systemy krajowych banków.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Formularze dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz we wspomnianych wyżej punktach obsługi.
Przypominamy, iż świadczenie wychowawcze przysługuje ojcu, matce, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu uprawnionego dziecka i wynosi ono 500 zł. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje w przypadku, gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (1.200 zł jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne) – podstawą są tu dochody uzyskane w roku 2016 (suma dochodów wszystkich członków rodziny).
Istotny jest fakt, iż świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalania prawa do innych świadczeń (np. pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego itp.). Przysługuje ono do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Najnowsze

To Top