Bez kategorii

Trwa instalacja oświetlenia na Drozdowej w Ciężkowicach

Wnioski Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic zostały pozytywnie rozpatrzone – Miejski Zarząd Dróg i Mostów przystąpił do prac związanych z montażem oświetlenia ulicznego przy ul. Drozdowej w Ciężkowicach. Jednostka wygospodarowała środki finansowe na realizację tej inwestycji.

– W imieniu mieszkańców ul. Drozdowej, którzy wraz z naszym Stowarzyszeniem zwrócili się z prośbą o instalację oświetlenia na ich ulicy, chciałem podziękować władzom miejskim za przychylne odniesienie się do naszej petycji – mówi Mirosław Pieczara, prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic. – Nasze stowarzyszenie powstało właśnie po to, aby prowadzić dialog z władzami samorządowymi i wspólnie starać się o rozwój dzielnicy. Po raz kolejny nasze merytoryczne argumenty spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony Pana Prezydenta i Pani Prezydent oraz dyrekcji MZDiM. Przypomnę, iż ta dobra współpraca przyniosła już między innymi budowę miejsc parkingowych dla rodziców dzieci uczęszczających do SP nr 18, czy poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Ciężkowickiej i Ks. Andrzeja Mroczka.
Z końcem grudnia ubiegłego roku Stowarzyszenie przekazało do dyrekcji MZDiM prośbę o instalację oświetlenia na początkowym, 250-metrowym odcinku ul. Drozdowej, popartą podpisami mieszkańców. MZDiM uwarunkował wykonanie inwestycji od możliwości finansowych. Okazało się, że w połowie bieżącego roku udało się wygospodarować środki na realizację zadania i 5 lipca podpisano umowę na zabudowę oświetlenia ulicznego. Prace na ul. Drozdowej już ruszyły, a MZDiM planuje, iż zakończą się do 3 października bieżącego roku.
Dyrekcja MZDiM podkreśla, iż bez zaangażowania i współpracy z lokalnymi środowiskami zdecydowanie trudniej byłoby wcielić w życie część rozwiązań i przedsięwzięć. Przykładem choćby wspomniana wcześniej budowa miejsc parkingowych przy SP 18, których lokalizacja była konsultowana z mieszkańcami.
– Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrekcją MZDiM – potwierdza prezes Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Ciężkowic. – Dostrzegamy dalsze możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu w kluczowych punktach naszej dzielnicy i jesteśmy gotowi do współpracy w tym zakresie. Oczywiście nadal również będziemy się starali aktywizować mieszkańców i proponować przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym w postaci pikników, imprez dla dzieci czy rajdów.

Najnowsze

To Top