Bez kategorii

Ruszyły prace na Plantach

Ekipy firmy Gardenbud rozpoczęły prace związane z budową wodnego placu zabaw na jaworznickich Plantach. Według przyjętego terminarza, inwestycja powinna być gotowa na wakacje 2018 roku.

Zgodnie z zapowiedziami, w ubiegłym tygodniu nastąpiło przekazanie terenu budowy wodnego placu zabaw wykonawcy zlecenia. Pracownicy krakowskiej spółki Gardenbud natychmiast przystąpili do robót przygotowawczych.
Teren został wykarczowany i oczyszczony, a tym samym objawiło się blisko 2-metrowe obniżenie terenu w samym centrum obszaru inwestycji. Dopiero po likwidacji zarośli można uzmysłowić sobie, jak duży teren będzie zajmować projektowany kompleks – to blisko 7.000 m kw. (0,7 ha). Ciągnąć się będzie od rozwidlenia alejek na Plantach aż do ul. Rzemieślniczej.
Aktualnie ekipy Gardenbudu wykonują ogrodzenie placu budowy, na który wjazd znajdzie się od strony ul. Rzemieślniczej. Wkrótce na placu budowy pojawi się ciężki sprzęt, gdyż inwestycja wiązać się będzie z przekształceniem rzeźby terenu i przemieszczeniem sporych mas ziemnych. Główna niecka z wyspą wodnych atrakcji znajdować się będzie bowiem 2 m poniżej poziomu, na którym znajdują się obecnie alejki parkowe. Od alejek będzie z kolei oddzielona niewielkimi, sztucznymi wzniesieniami o wysokości do 2 m. Najwyższy „pagórek”, wnoszący się na wysokość 3 m, ukrywać będzie w swoim wnętrzu budynek maszynowni oraz toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych). Uzyskany zostanie zatem efekt sztucznego potoku, płynącego przez niecki w niewielkiej, płytkiej dolince.
Warto zauważyć, że prace nie będą się wiązały z wycinką starych drzew. Zadrzewienie, które znajduje się w północnym zakątku terenu inwestycyjnego (w okolicy ul. Rzemieślniczej i umieszczonej tam strefy wypoczynku ze stolikami szachowymi) pozostanie nienaruszone. Natomiast młode drzewa zasadzone kilka lat temu na Plantach, które kolidują z inwestycją, będą przesadzone w nowe lokalizacje. Projekt zakłada nowe nasadzenia i utworzenie dodatkowych zieleńców w zagłębieniach niecek, a także budowę rozpiętej na betonowym łuku pergoli z pnączami.

Najnowsze

To Top